Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 751
Registr. kuupäev 2.4.21
Kaebuse osapooled Jüri Toomepuu Postimehe kirjutise “Demokraatia, vabadus ja sõnavabadus“ (11.3.21) avaldamisviisi kohta
Sisu drastiline kärpimine
ASN lahend 5.5.21 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Jüri Toomepuu kaebust selle kohta, kuidas Postimees avaldas tema artikli “Demokraatia, vabadus ja sõnavabadus“ (11.3.21).

Kaebuse kohaselt rikkus Postimees kaebuse esitaja autoriõigust, sest aktsepteerinuna artikli avaldamiseks 6. märtsil 2021, avaldas ajaleht nõusolekut küsimata selle kärbitud kujul 11. märtsil. Autor avaldas oma artikli 7. märtsil veebiväljaandeis Estonian World Review ja Uued Uudised.

Ajaleht Postimees ASNile ametlikult oma seisukohta ei avaldanud.

Autoriõigus ei kuulu Avaliku Sõna Nõukogu pädevusse. Hea ajakirjandustava osas asus ASN seisukohale, et Postimees ei ole seda rikkunud.

Kirjavahetusest kaebuse esitaja ja toimetaja vahel, mille kaebuse esitaja edastas ASNile, nähtub, et toimetaja on autori tähelepanu juhtinud vajadusele paberlehes lugu lühendada ligikaudu 4000 tähemärgi võrra. Kaebusest ei nähtu, et kaebuse esitaja oleks sellele keelavalt reageerinud.

Postimehe eelviimase lehekülje alläärses impressumis on alaliselt avaldatud teade, et
„toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid selguse huvides toimetada ja lühendada“. See tähendab, et autor on oma lugu toimetusele esitades seda toimetuse seisukohta vaikimisi aktsepteerinud. Päevalehe töö on spetsiifiline nii mahu kui ka aja mõttes. Otsuseid lugude pikkuse ja ilmumisaja suhtes tuleb tihti teha töö käigus viimasel hetkel, mis annab piisava aluse kalduda kõrvale ajakirjanduseetika koodeksi p 4.12 üldreeglist, et „välisautori poolt loodud ajakirjandusliku materjali /- - -/ avaldamisaega ei ole hea muuta autori teadmise ja nõusolekuta“. Postimehe veebis on artikkel avaldatud kärbeteta.

Ajakirjandusorganisatsiooni oluliseks tunnuseks on toimetuse autonoomia, mis tähendab, et väljastpoolt ei sekkuta avaldamisotsustesse (sh ei tee seda ASN). ASN on sellele olulisele printsiibile varem mitmel korral tähelepanu juhtinud (nt kaasustes 706, 644, 641, 599).

Kaebuse esitaja ise sedastab, et sai enne Postimehes ilmumist oma artikli täismahus avaldada teistes veebiväljaannetes. See viitab, et autorite sõnavabadus ei ole kitsalt sõltuvuses ühe konkreetse väljaande toimetuse tööst. Sealjuures ei võtnud Jüri Toomepuu Postimehest oma artiklit tagasi.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi