Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Kuidas esitada kaebust?

Enne kaebuse koostamist soovitame võtta ühendust kõnealuse toimetusega. Faktide õiendamiseks paluge võimalust vastulauseks. Hea ajakirjandustava näeb ette, et toimetus seda Teile võimaldab. Ringhäälingus on selleks isegi seaduslik kohustus. Võib juhtuda, et toimetusel pole võimalust vastulause avaldamiseks paugupealt. Kümne päeva jooksul peaks üks igapäevase ilmumisega väljaanne/jaam seda suutma siiski teha.

Eriarvamuse avaldamiseks paluge oma vastava repliigi äratrükkimist. Siin sõltub tulemus poolte kokkuleppest.

Kui eelnev ei aidanud, olete igati õigustatud pöörduma ASN-i poole.

Kaebus kirjutage vabas vormis:

  • Missuguse ajakirjanduses ilmunud kirjutise (foto) või eetris olnud saate(lõigu) vms peale kaebate.
  • Põhjendage.
  • Lisage koopia kirjutisest või fotost (eelistatavalt koopia paberväljaandest).
  • Raadio- või telesaate puhul märkige täpne eetrisoleku aeg, võimalusel palume lisada ka saate salvestise. Seda saate taotleda ringhäälingujaamalt, kuid selle andmise kohustust neil ei ole. Ringhäälingujaamad säilitavad eetrikontrolli linti 20 päeva.
    Kui kaebusele ei ole saatest koopiat lisatud ja seda ei ole võimalik hankida ka nt. internetist, ei saa ASN kaebust menetleda.
  • Kui olete pidanud enne kaebuse esitamist kirjavahetust toimetuse või autoriga, on soovitav lisada kaebusele ka see kirjavahetus.
  • Vajadusel lisage koopiaid dokumentidest, mis toetavad Teie seisukohti.

Lisage enda kontaktandmed.

Saatke aadressil:

asn[ät]asn.org.ee või

Avaliku Sõna Nõukogu
Veeriku 36,
Tartu 50407

Kaebuste menetlemine on vastavalt kodukorrale avalik. See tähendab, et kaebuse esitaja nimi ja kaebuse sisu on avalikkusele kättesaadavad internetiarhiivis, samuti on samal viisil avalik tehtud lahend. Kaebuse esitajal on õigus selgesõnaliselt taotleda enda mitteidentifitseerimist (eeskätt delikaatsetel asjaoludel) vastavalt kodukorra ptk VIII. Kaebuse esitamisega kaebuse esitaja nõustub eelkirjeldatud kaebuse menetlemise avalikkuse printsiibiga. ASN jätab endale õiguse mitte menetleda kaebusi, mille esitaja soovib põhjendamatult jääda anonüümseks. Samuti ei anna ASN eraviisilisi konsultatsioone. ASNi eesmärk on pidada avalikku diskussiooni meedia kvaliteedi üle.

 

Asjade menetlemise kord

Kaasuste menetlemisel lähtub ASN Eesti ajakirjanduseetika koodeksist ja hea ajakirjandustava maailmapraktikast.

Protsessuaalselt tugineb ASN kaasuste arutelul kodukorrale.

Sirvi ka broðüüri "Toimetulek ajakirjandusega".

Jalus Esilehele Tagasi