Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Ajalugu

ASN loodi Soome samalaadse organi eeskujul 1991. aasta lõpus Eesti Ajalehtede Liidu juurde ning selle allorganisatsioonina tegutses ta kuni aprillini 1997.

1996. aastal kutsusid Ajalehtede Liit ja Ringhäälingute Liit koostöös mitmeid teisi organisatsioone moodustama sõltumatut eneseregulatsiooni organit, sest tegutsemine väljaandjate organisatsiooni juures tekitas avalikkuse õigustatud küsimusi organi formaalse erapooletuse (või erapoolikuse) suhtes.

16. aprillil 1997 kirjutati alla Avaliku Sõna Nõukogu asutamislepingule ja võeti vastu põhikiri, millega loodi see organisatsioon uuesti, iseseisva mittetulundusühinguna "Avalik Sõna". Lepinguosalisteks olid Ajalehtede Liit, Ringhäälingute Liit, Ajakirjanike Liit, Meediakoolitajate Liit, Eesti Raadio, Eesti Televisioon ja Tarbijakaitse Liit. 1999. aastal lisandusid ühingu liikmeskonda Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (liige kuni 2003) ja Eesti Kirikute Nõukogu (liige kuni 2009). 2001. aastal oli liikmeks ka uudisteagentuur BNS, kes sama aasta lõpus lahkus liikmeskonnast. 2002. aastal otsustas organisatsioonist lahkuda Ajalehtede Liit ning taas luua enda juurde pressinõukogu. Ajalehtede Liidu mõjutusel lahkusid ka ringhäälingud. Organisatsiooniga liitus MTÜ Meediaseire.

Jalus Esilehele Tagasi