Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebuste põhjused 1996-2002

Tasakaalustamatus, süüdistus kommentaari võimaluseta
Laim, solvang, isiku maine kahjustamine
Institutsiooni maine kahjustamine
Kokkuleppe eiramine
Kohtuasja sekkumine
Lapse põhjusetu indentifitseerimine
Faktiviga
Ebatäpsus
Lugeja eksitamine
Probleemid vastulausega
Eraellu (-valdusse) tungimine
Tõendamata süüdistus
Teateliigi ebaeetilisus
Ohtliku info avaldamine
Konkurents
Karistamine infoblokaadiga
Plagiaat
Vale viitamine
Autori vastutus
Autori rollikonflikt
Kirjutise muutmine toimetamisel
Materjali ilma loata kasutamine
Uudise ja kommentaari segunemine
Kunsttegelikkuse loomine
Interneti-külje sulgemine
Kirjavahetuse avaldamine
Enesetapust informeerimine
Kanalile juurdepääsu mittevõimaldamine
Rahvuse tarbetu rõhutamine
Rahvusvaenu õhutamine
Vägivallale õhutamine
Varjatud reklaam
Narkopropaganda
Pornograafia
JalusEsileheleTagasivortex interactive media