Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebuste põhjused 2002

Tasakaalustamatus, süüdistus kommentaari võimaluseta
Laim, solvang, isiku maine kahjustamine
Institutsiooni maine kahjustamine
Kokkuleppe eiramine  
Kohtuasja sekkumine  
Lapse põhjusetu indentifitseerimine  
Faktiviga
Ebatäpsus  
Lugeja eksitamine  
Probleemid vastulausega
Eraellu (-valdusse) tungimine
Tõendamata süüdistus
Teateliigi ebaeetilisus  
Ohtliku info avaldamine  
Konkurents  
Karistamine infoblokaadiga  
Plagiaat  
Vale viitamine  
Autori vastutus  
Autori rollikonflikt  
Kirjutise muutmine toimetamisel  
Materjali ilma loata kasutamine
Uudise ja kommentaari segunemine  
Kunsttegelikkuse loomine  
Interneti-külje sulgemine  
Kirjavahetuse avaldamine  
Enesetapust informeerimine  
Kanalile juurdepääsu mittevõimaldamine  
Rahvuse tarbetu rõhutamine  
Rahvusvaenu õhutamine  
Vägivallale õhutamine  
Varjatud reklaam  
Narkopropaganda
Pornograafia
JalusEsileheleTagasivortex interactive media