Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebuste põhjused 2001

Tasakaalustamatus, süüdistus kommentaari võimaluseta
Laim, solvang, isiku maine kahjustamine
Institutsiooni maine kahjustamine
Kokkuleppe eiramine
Kohtuasja sekkumine  
Lapse põhjusetu indentifitseerimine
Faktiviga
Ebatäpsus
Lugeja eksitamine
Probleemid vastulausega
Eraellu (-valdusse) tungimine
Tõendamata süüdistus
Teateliigi ebaeetilisus  
Ohtliku info avaldamine  
Konkurents  
Karistamine infoblokaadiga  
Plagiaat  
Vale viitamine  
Autori vastutus
Autori rollikonflikt
Kirjutise muutmine toimetamisel  
Materjali ilma loata kasutamine  
Uudise ja kommentaari segunemine
Kunsttegelikkuse loomine  
Interneti-külje sulgemine  
Kirjavahetuse avaldamine
Enesetapust informeerimine  
Kanalile juurdepääsu mittevõimaldamine
Rahvuse tarbetu rõhutamine  
Rahvusvaenu õhutamine
Vägivallale õhutamine
Varjatud reklaam  
Narkopropaganda
JalusEsileheleTagasivortex interactive media