Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebuste põhjused 1999

Tasakaalustamatus, süüdistus kommentaari võimaluseta
Laim, solvang, isiku maine kahjustamine
Institutsiooni maine kahjustamine  
Kokkuleppe eiramine  
Kohtuasja sekkumine  
Lapse põhjusetu indentifitseerimine
Faktiviga
Ebatäpsus
Lugeja eksitamine
Probleemid vastulausega  
Eraellu tungimine  
Tõendamata süüdistus  
Teateliigi ebaeetilisus  
Ohtliku info avaldamine  
Konkurents  
Karistamine infoblokaadiga  
Plagiaat  
Vale viitamine  
Autori vastutus  
Kirjutise muutmine toimetamisel
Materjali ilma loata kasutamine  
Uudise ja kommentaari segunemine  
Kunsttegelikkuse loomine  
Interneti-külje sulgemine  
Kirjavahetuse avaldamine  
Enesetapust informeerimine  
Kanalile juurdepääsu mittevõimaldamine
Rahvuse tarbetu rõhutamine  
Varjatud reklaam
Narkopropaganda  
JalusEsileheleTagasivortex interactive media