Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebuste põhjused 1998

Tasakaalustamatus, süüdistus kommentaari võimaluseta
Laim, solvang, isiku maine kahjustamine
Institutsiooni maine kahjustamine
Kokkuleppe eiramine
Kohtuasja sekkumine  
Lapse põhjusetu indentifitseerimine
Faktiviga
Ebatäpsus
Lugeja eksitamine  
Probleemid vastulausega
Eraellu tungimine
Tõendamata süüdistus
Teateliigi ebaeetilisus  
Ohtliku info avaldamine
Konkurents  
Karistamine infoblokaadiga
Plagiaat
Vale viitamine  
Autori vastutus  
Kirjutise muutmine toimetamisel
Materjali ilma loata kasutamine
Uudise ja kommentaari segunemine
Kunsttegelikkuse loomine  
Interneti-külje sulgemine  
Kirjavahetuse avaldamine
Enesetapust informeerimine
Kanalile juurdepääsu mittevõimaldamine  
Rahvuse tarbetu rõhutamine  
Varjatud reklaam  
Narkopropaganda  
JalusEsileheleTagasivortex interactive media