Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebuste põhjused 1997

Tasakaalustamatus, süüdistus kommentaari võimaluseta
Laim, solvang, isiku maine kahjustamine
Institutsiooni maine kahjustamine
Kokkuleppe eiramine  
Kohtuasja sekkumine
Lapse põhjusetu indentifitseerimine
Faktiviga
Ebatäpsus
Lugeja eksitamine  
Probleemid vastulausega
Eraellu tungimine
Tõendamata süüdistus
Teateliigi ebaeetilisus
Ohtliku info avaldamine  
Konkurents
Karistamine infoblokaadiga  
Plagiaat  
Vale viitamine  
Autori vastutus
Kirjutise muutmine toimetamisel  
Materjali ilma loata kasutamine  
Uudise ja kommentaari segunemine  
Kunsttegelikkuse loomine
Interneti-külje sulgemine  
Kirjavahetuse avaldamine  
Enesetapust informeerimine  
Kanalile juurdepääsu mittevõimaldamine  
Rahvuse tarbetu rõhutamine  
Varjatud reklaam  
Narkopropaganda
JalusEsileheleTagasivortex interactive media