Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebuste põhjused 1996

Tasakaalustamatus, süüdistus kommentaari võimaluseta
Laim, solvang, isiku maine kahjustamine
Institutsiooni maine kahjustamine
Kokkuleppe eiramine
Kohtuasja sekkumine  
Lapse põhjusetu indentifitseerimine  
Faktiviga  
Ebatäpsus
Lugeja eksitamine
Probleemid vastulausega  
Eraellu tungimine
Tõendamata süüdistus  
Teateliigi ebaeetilisus  
Ohtliku info avaldamine  
Konkurents
Karistamine infoblokaadiga  
Plagiaat  
Vale viitamine
Autori vastutus  
Kirjutise muutmine toimetamisel  
Materjali ilma loata kasutamine  
Uudise ja kommentaari segunemine  
Kunsttegelikkuse loomine  
Interneti-külje sulgemine
Kirjavahetuse avaldamine  
Enesetapust informeerimine  
Kanalile juurdepääsu mittevõimaldamine
Rahvuse tarbetu rõhutamine
Varjatud reklaam
Narkopropaganda  
JalusEsileheleTagasivortex interactive media