Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebajad 2000

Eraisik
Meediaorganisatsioon  
Meediaorganisatsioona iseenda suhtes  
ASN
Teise riigi eneseregulatsiooni organ  
Kõrge riigiametnik
Omavalitsustegelane  
Riigi- või omavalitsusasutus  
Kohtunik  
Advokaat  
(advokaadi kaudu)
Ajakirjanik
Loov isik  
Haridustöötaja  
Meedik
Loomeliidu juhtisik  
Autor  
Intervjueeritav  
Firma
Avalik-õiguslik asutus  
Kirik  
Marginaalne usurühm  
Kodanikuühendus, mittetulundusühing
JalusEsileheleTagasivortex interactive media