Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebajad 1999

Eraisik
Meediaorganisatsioon  
Meediaorganisatsioon iseenda suhtes  
ASN
Teise riigi eneseregulatsiooni organ  
Kõrge riigiametnik
Omavalitsustegelane  
Riigi- või omavalitsusasutus  
Kohtunik  
Advokaat  
(advokaadi kaudu)
Ajakirjanik  
Loov isik  
Haridustöötaja  
Meedik  
Loomeliidu juhtisik
Autor
Intervjueeritav  
Firma
Avalik-õiguslik asutus  
Kirik
Marginaalne usurühm  
Kodanikuühendus, mittetulundusühing  
JalusEsileheleTagasivortex interactive media