Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebajad 1997

Eraisik
Meediaorganisatsioon
Meediaorganisatsioon iseenda suhtes  
ASN
Teise riigi eneseregulatsiooni organ  
Kõrge riigiametnik
Omavalitsustegelane
Riigi- või omavalitsusasutus
Kohtunik  
Advokaat
(advokaadi kaudu)
Ajakirjanik  
Loov isik  
Haridustöötaja  
Meedik  
Loomeliidu juhtisik  
Autor  
Intervjueeritav  
Firma
Avalik-õiguslik asutus
Kirik  
Marginaalne usurühm
Kodanikuühendus, mittetulundusühing
JalusEsileheleTagasivortex interactive media