Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | KÜSIMUSI JA VASTUSEID | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki
Kaebajad 1996

Eraisik
Meediaorganisatsioon
Meediaorganisatsioon iseenda suhtes
ASN
Teise riigi eneseregulatsiooni organ  
Kõrge riigiametnik  
Omavalitsustegelane
Riigi- või omavalitsusasutus  
Kohtunik
Advokaat
(advokaadi kaudu)  
Ajakirjanik
Loov isik
Haridustöötaja  
Meedik  
Loomeliidu juhtisik
Autor  
Intervjueeritav
Firma
Avalik-õiguslik asutus  
Kirik  
Marginaalne usurühm
Kodanikuühendus, mittetulundusühing  
JalusEsileheleTagasivortex interactive media