Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

TÜ infoühiskonna keskuse webinar: isikuandmete kaitse aastast 2018
,

Euroopa Liit võttis 2016. aasta aprillis vastu isikuandmete kaitse üldmääruse. See jõustub 2018. aasta mais, kaheaastase üleminekuperioodi lõppedes.

Määrus paneb ettevõtjatele kohustuse tagada isikuandmete kaasaskantavus, õiguse olla unustatud ja annab isikutele ka teisi uusi õigusi.

Määrus annab isikutele praegusest laiemad õigused isikuandmete töötleja suhtes või ka õigusi, mida neil varem üldse ei olnud. Andmeid töötlevale ettevõtjale lisandub hulk kohustusi.

Selle tuules on kerkinud ka küsimus, milline on ajakirjanduse raamistik inimestest lugude avaldamisel - seegi on andmete töötlemine. Seda teemat hakkab otsesemalt reguleerima muudetav siseriiklik seadus, aga seonduvaid probleeme on juba tõstatatud mitu.

Tartu Ülikooli infoühiskonna keskus käsitles neid teemasid webinaris (järelvaadatav Youtube'i vahendusel ka allpool siin).

Vaatluse olid järgnevad küsimused: Kui hästi on meie isikuandmed kaitstud 2018. aasta maist rakenduva andmekaitse üldmääruse valguses? Milliseid muudatusi toob otsekohalduv üldmäärus kaasa ettevõtjatele, ametnikele, seadusloomele, õiguspraktikale ja igale üksikule kodanikule?

Webinaris avasid teemasid professorid Marju Lauristin ja Andra Siibak, andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep, advokaat Maarja Pild ja kommunikatsioonieetika õppejõud Marten Juurik.

19. detsember 2017

Jalus Esilehele Tagasi