Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Manipuleerimise musternäide: Postimehe artikkel 2.4. 2011 „Andrus Veerpalu ja doping: hästi hoitud saladus või laim?“
Epp Lauk, Jyväskylä Ülikooli professor

Ma ei hakka siin arutama, kas Veerpalu on milleski süüdi või kas ajakirjanikud astusid ämbrisse, vaid kasutan teksti lihtsa õppevahendina selle kohta, kuidas panna lugeja uskuma, et „ju seal midagi ikka on“, isegi kui pole esitada ühtki vettpidavat fakti. Meil on aga vanasõna: „Kus suitsu, seal tuld“. Kas tuld on, selgub kindlasti varsti. Vaatame aga, mis suitsu seest paistab.

Pealkiri: Andrus Veerpalu ja doping: hästi hoitud saladus või laim?

Kogu jutu rõhk on sellel, et tegemist on millegi varjamisega. Võimaliku laimu levitamisest on vaid üks kõhklev lause („--- ei saa välistada ka mõne lihtsalt pahatahtliku kuulujuttude levitaja hämamist“) , mille järgmine lõik kohe ümber lükkab: „Usaldusväärsed allikad on Postimehele kinnitanud---„

Artikkel algab vihjega kuulujutule: „Andrus Veerpalu võimalikust dopinguga vahelejäämisest on spordiringkondades räägitud“ – Jäetakse täpsustamata, kes räägib.

Kui on esitatud ainsad faktid: kõik asjaosalised, keda on küsitletud, pole positiivsest A-proovist teadlikud, tõstetakse kahtlus: „midagi justkui poleks“ ja viidatakse anonüümsust palunud allikatele. Ajakirjanduseetika kuldreegel ütleb, et allikas jäetakse anonüümseks juhul, kui avalikustamine võiks allika elu ohustada või teda olulisel määral kahjustada. Vastasel korral on tegemist allika varjamisega, mitte kaitsega.

„Kogu lugu jäi siiani vaka alla sellegi tõttu, et väidetavalt Eestisse saadetud dokumenti A-proovi positiivsete tulemustega pole ükski ajakirjanik oma silmaga näinud.“ – Jäetakse mulje, nagu poleks ajakirjanikele dokumenti näidatud, aga see on kahtlemata olemas.

Vahepealkiri: Jättis spordi kiirkorras – Kas ikka jättis? Spordiringkondades oli ammu teada, et 40-aastane sportlane oma karjääri lõpetab. Kus ja millal, see ongi sportlase enda otsustada.

„Kas kõikide asjaga seotud ametlike tegelaste eitav hoiak on ringkaitse, kuna FIS soovib spordiala maine säilitamiseks kogu asja kinni mätsida, /---/, või lihtsalt eestlaste endi venitamistaktika, /---/?“ Kolmandat võimalust – et Veerpalu pole patune – ei pea autorid vajalikuks mainida.

„--- viimase pooleteise kuu jooksul arenenud sündmustes on palju kahtlusi süvendavaid detaile“ – Jäetakse ütlemata, kelle kahtlused need on.

„--- dopingukütid võtsid saatuslikuks osutunud proovi jaanuari lõpus Otepääl“ – Mis mõttes „saatuslikuks osutunud“ jäetakse jälle ütlemata, aga kindel on see, et „saatuslik“.

Erinevusi treeneri ja arsti infos sportlase tervise kohta nimetatakse „vasturääkivusteks“ , mis „tekitasid imestust“ – Jäetakse täpsustamata, kes imestas.

„Optimistid arutlesid“ – kes need optimistid olid?

„--- miks pole suusaringkondades Veerpalu hädade kohta räägitava suhtes kokku lepitud“ – Jäetakse mulje, et tavaline on sellistes asjades kokku leppida, kuid seekord miskipärast seda ei tehtud.

„--- võimaliku dopingujuhtumi asemel loodeti näha kavalat peitusemängu“ – Jäetakse täpsustamata, kes lootis.

„ Kuid mida päev edasi, seda selgemalt andsid Alaver ja Kiudma märku, et sellisest seisust väljatulek pole võimalik.“ – Ei täpsustata, mida tähendab „sellisest seisust“, kuigi asjaosalised põhjendasid sportlase eemalejäämist haigusega.

„ Veerpalu ise jäi ajakirjanikele kättesaamatuks“ „--- lõpuks ka ajakirjanikele kättesaadavaks muutunud mees /---/“ - „Jäi kättesaamatuks“ vihjab selgelt ajakirjanike eest kõrvalehoidmisele. Ja kui lõpuks välja ilmus, teatas „järsust ja tingimusteta“ lõpetamisest, mis on „üsna tavatu“. – Kogu lõik on täis suunavaid hinnanguid.

„---sama hästi võib see olla osa millegi hämarama – näiteks võimaliku dopinguga vahelejäämise – varjamiseks“ - Väga tõsine ja otsene kahtlustus. Manipuleeritakse sõnadega „võib olla“, et vajadusel saaks öelda, et see oli oletus, mitte kahtlustus.

„Postimehe käsutuses olevatel andmetel pole aga Veerpalu B-proovi veel avatud“. Aga A-proovi pole ka veel avalikustatud ja enne seda ei avata ka B-proovi.

„Juttu on olnud mitmest kuupäevast“ - Jälle kuulujutt? Kus need kuupäevad on avalikustatud?

„--kuid iga kord on eestlastel õnnestunud seda edasi lükata“ – Kui mitu korda? „Väidetavalt oli viimati B-proovi avamise kuupäevaks määratud 31. märts“ – Ei öelda, kes väidab?

„ Veerpalu karjääri lõpetamisele pole aga ühtegi sellist üritust järgnenud“ –Veerpalu teatest karjääri lõpetamise kohta (23.veebruaril) on möödas vähem kui poolteist kuud. Jäetakse mulje, nagu oleks tavaline, et pidulik üritus toimub vahetult pärast spordist loobumisest teatamist, aga Veerpalu puhul on asjad teisiti.

„ Üheks venitamise põhjuseks“ – Autorid ei kahtle, et tegemist on venitamisega.

Artikkel lõpeb uute oletuste ja spekulatsioonidega, mis tugevdavad autorite loodud kahtlustusi. Artiklile liidetud intervjuude küsimustest kumab selgelt läbi hoiak „te kõik ju valetate ja varjate“.

Huvitav on ka nii Postimehe kui Õhtulehe artiklitega saavutatud efekt – dopingukahtlused on jõudnud välismeediasse, teatab Postimees online. Kummatigi: Aftenposten (1.4.) viitab Õhtulehe artklile, Helsingin Sanomat (2.4.) viitab Postimehele. Kusjuures Aftenposten rõhutab selgelt ja asjaomaseid ametnikke nimeliselt tsiteerides, et mingit dopingukahtlust Veerpalule Eestist väljaspool (sh FIS) ei ole esitatud.


Facebook, 02.04.2011

Jalus Esilehele Tagasi