Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Avaldus seoses Vahur Kersna meediakriitikaga
Avaliku Sõna Nõukogu,

26. septembril 2007 tegi Avaliku Sõna Nõukogu avalduse, milles käsitleb sõnavabaduse tähendust seoses Vahur Kersna avaldatud meediakriitiliste arvamuste suhtes tööandja tehtud etteheidetega.
* * *

Postimehes viimastel nädalatel teleajakirjanik Vahur Kersna poolt tehtud kriitika ETV aadressil ja reaktsioonid sellele kriitikale osutavad Avaliku Sõna Nõukogu arvates mitmele sõnavabadust ja demokraatiat ohustavale tendentsile Eesti ajakirjanduses ja ühiskonnas. Kersna kriitika ei vallandanud tõsimeelset avalikku arutelu ETV probleemide üle, vaid rünnakud ad hominem Kersna isiku pihta süüdistustega ebaeetilises käitumises, tööandja maine ja kolleegide konkurentsivõime kahjustamises ning silmakirjalikkuses (vt nt SL Õhtuleht 15.09.2007, Postimees 25.09.2007).

Loe edasi

Jalus Esilehele Tagasi