Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Avaliku Sõna Nõukogu avas meediakriitika rubriigi
,

Siinkohal on Avaliku Sõna Nõukogu avanud uue rubriigi oma koduleheküljel. Siin saab lugeda rohkem või vähem akadeemilisi käsitlusi nende nähtuste kohta, mis ajakirjanduses ette tulevad.

ASN on korduvalt rõhutanud, et meedia toimemehhanismid ei ole üksnes kitsa ringkonna asi – siin on igaühel õigus kaasa rääkida. Paraku, nagu näitas ka ASNi sisekonflikt 2002. aasta algul, eelistavad meediajuhid valdavalt seda teemat monopoliseerida.

Tõsist meediakriitikat (s.t. -analüüsi) ei ilmu, nn meedialehekülgedel ilmub pahatihti väheanalüütiline materjal. Koosa saavad eeskätt televisioon ja raadio, sedagi valdavalt mitteajakirjandusliku materjali eest.

Siinkohal pakub kõigile huvilistele välja võimaluse siin rubriigis meediaanalüüse avaldada. Samas jätab ASN endale õiguse saadetud kirjatükke eelretsenseerida ja sellest lähtuvalt otsustada, kas ja mida me avaldame. Samuti reserveerime õiguse teksti selguse huvides lühendada ja toimetada – seda eeskätt koostöös autoriga.

Iga autor olgu selgelt identifitseeritud. Käsikirju me ei retsenseeri ega tagasta. Ning vähemalt esialgu puudub meil võimalus avaldatavaid töid honoreerida.

Aga igal juhul on kõik väärt mõtted teretulnud!

Jalus Esilehele Tagasi