Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Laekunud kaebused

(728) EKRE Põhja-Tallinna ringkonna esimees M.Keerberg Postimees.ee kirjutise "Minister Karu; miks ei võiks riik olla Bolti investor?"(H.Tuul, 9.4.20) kohta
- ebatõene pealkiri
MENETLUSE SEIS: ettevalmistamisel

(727) EKRE Põhja-Tallinna ringkonna esimees M.Keerberg DigiGeeniuse kirjutise "Minister Kaimar Karu kaalub Boltis osaluse ostmst (H.Tuul, 9.4.20) kohta
- ebatõene pealkiri
MENETLUSE SEIS: ettevalmistamisel

(726) Pensionär Martin Kadak
- vaesusriski temaatika vähene kajastamine meedias, võrreldes pensioni 2. samba temaatikaga
MENETLUSE SEIS: menetlusse võtmine kaalumisel

(724) MTÜ Lilleoru jt kaebus Eesti Päevalehe kirjutise "Uhhuu-tśakraõpetus pääses euroraha abiga koolidesse lapsi mõjutama" (T.Jõesaar, 8.1.20)
- arvamused ja oletused läbisegi faktidega
MENETLUSE SEIS: menetluses

JalusEsileheleTagasivortex interactive media