Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Laekunud kaebused

(758) Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja A. Mik Viimsi Uudiste kirjutise „AJAPEEGEL: Alar Miku teadmisel anti luba heki mahavõtmiseks lindude pesitsusajal“ (29.7.21).
- Eksitav väärinfo
MENETLUSE SEIS: ettevalmistamisel

(757) Karin Medar Kroonika kirjutise "Raimo Kägu istutas oma Ihasalu villa ette palmid: kui juba neegrid Eestis ellu jäävad, siis jäävad palmid ka" (Jaanus Hämarsoo, 21.5.21) kohta
- Rassistlik-halvustav sõnakasutus mustanahalise kohta
MENETLUSE SEIS: 30.6.21 Lahend: vabastav

(756) Vandeadvokaat E.Heringson Äripäeva kirjutise „Juba karistada saanud advokaati ähvardab uuesti aukohus“ (M.Väikenurm, 12.4.21) kohta
- Ühepoolsed mainetkahjustavad süüdistused
MENETLUSE SEIS: 2.6.21 Lahend: vabastav

(755) Nõo vallavalitsus (vallavanem Rain Sangernebo isikus) TV3 saate „Märgatud Eestis“ (T.Libe, 25.3.21) kohta.
- Kajastatava pere (sh väikelapse) kahjustamine delikaatsete andmete avaldamisega
MENETLUSE SEIS: 2.6.21 Lahend: tauniv - juhtumi suhtes puudub ülekaalukas avalik huvi, tähelepanuta jäetakse seotud kohtulahendid ning lugu esitatakse meelelahutuslikus võtmes

(749) Märjamaa vallavalitsuse haridusnõunik K.Buht ERR'i portaali uudislugude „Lapsevanemad süüdistavad gümnaasiumi direktorit lapsele kallaleminekus“ ning „Vald peatas töölepingu Märjamaa Gümnaasiumi direktoriga“ (M.Pärli, 22.2.21) kohta
- valeväited
MENETLUSE SEIS: 5.5.21 Lahend: paljud asjaolud nii sündmustiku kui ka kaebuse ajendi osas jäävad arusaamatuks. Taunitav on esitatud faktide usaldusväärsuse vähene kontroll, samuti ajakirjandusliku materjali rakendumine poliitiliste eesmärkide saavutamiseks (sõnastamisel)

(747) M.Urbanovitś Nelli Teataja kirjutise "Veeriku kooli valvuritädi kiusab õpetajat parkimise pärast" (J.Mätas, 13.11.20) kohta
- Pikemaajalise laimu jätkumine
MENETLUSE SEIS: 2.6.21 Lahend: tauniv – asjaolude põhjal tekib tõsine kahtlus, et tegu on väljamõeldisega

(743) Kehra Gümnaasiumi direktor ja õppealajuhataja Delfi Forte kirjutise "Konflikt Kehra gümnaasiumis – vald alustas menetlust, ministeerium jälgib olukorda"(A.Pau, 29.11.20) kohta
- tõendamata väited
MENETLUSE SEIS: 2.6.21 Lahend; valdavalt vabastav

(742) Toomas Lepp ERR-i "Pealtnägija" (14.12.16) kohta.
- Süüdiolevana käsitlemine, kuigi 2020 mõisteti kohtus õigeks.
MENETLUSE SEIS: 30.6.21 Lahend: tauniv. arhiiviloole tuleks lisada teade õigeksmõistva kohtuotsuse kohta

(730) -K- vs Kiili Leht (anonüümne menetlus, mistõttu ei avalikusta ka ilmumisaega)
- surmakuulutuse avaldamine tahtevastaselt
MENETLUSE SEIS: 30.6.21 Lahend: vabastav. Kahetsusväärses juhtumis on tegemist halbade tingimuste kokkulangemisega, milles puudub toimetuse tahtlus.

(728) EKRE Põhja-Tallinna ringkonna esimees M.Keerberg Postimees.ee kirjutise "Minister Karu; miks ei võiks riik olla Bolti investor?"(H.Tuul, 9.4.20) kohta
- ebatõene pealkiri
MENETLUSE SEIS: ettevalmistamisel

(727) EKRE Põhja-Tallinna ringkonna esimees M.Keerberg DigiGeeniuse kirjutise "Minister Kaimar Karu kaalub Boltis osaluse ostmst (H.Tuul, 9.4.20) kohta
- ebatõene pealkiri
MENETLUSE SEIS: ettevalmistamisel

(726) Pensionär Martin Kadak
- vaesusriski temaatika vähene kajastamine meedias, võrreldes pensioni 2. samba temaatikaga
MENETLUSE SEIS: Ei ole meediaeetika küsimus, mistõttu jääb väljapoole ASNi pädevust

(724) MTÜ Lilleoru jt kaebus Eesti Päevalehe kirjutise "Uhhuu-tśakraõpetus pääses euroraha abiga koolidesse lapsi mõjutama" (T.Jõesaar, 8.1.20)
- arvamused ja oletused läbisegi faktidega
MENETLUSE SEIS: menetluses

JalusEsileheleTagasivortex interactive media