Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 96
Registr. kuupäev 26.9.96
Kaebuse osapooled ETV avalike suhete juht K. Taperson Eesti Ekspressi TV-Nädalakava vastu (Barbi Pilvre, Kadi Herkül, Tiina Jõgeda "Park-TV fuu!", 19.9.96)
Sisu Solvangud ETV saatejuhi aadressil
ASN lahend 6.11.96 otsus tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu menetles Eesti Televisiooni kaebust, mis puudutas 19. septembril 1996 Eesti Ekspressi TV-Nädalas ilmunud Barbi Pilvre, Kadi Herküli ja Tiina Jõgeda kirjutist "Park-TV fuu!".

ETV avalike suhete juht Kadri Taperson peab oma avalduses artikli sisu ebaeetiliseks ja otseseks solvanguks ETV saatejuhi Tiina Pargi aadressil.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Tiina Soon leiab (viitega Halliki Harro eetikaraamatule), et avaliku elu tegelaste eraelu saab ajakirjanduse huviobjektiks siis, kui see mõjutab tema ühiskondlikku tegevust (T.Soone allakriipsutus). Eesti Ekspress soovis juhtida tähelepanu vormi ülemäärasele domineerimisele sisu üle Tiina Pargi saadetes, samuti üldistusena Eesti telekanalites vohavale sisutühjusele ja cheese-kultusele.

Tiina Soon möönab, et vaatamata heale eesmärgile keskenduti artiklis ülemääraselt saatejuhi välimusele.

ASN leiab, et Eesti Ekspressi TV-Nädala kõneaalune kirjutis ei täitnud Eesti Ekspressi ülalnimetatud eesmärke.

ASNi seisukohalt on rikutud peamist eetilist printsiipi: ära põhjusta kellelegi asjatuid kannatusi! Pikemalt on seda põhimõtet käsitletud H.Harro raamatus "Ajakirjandusvabadusest kommunikatsioonivabaduse poole", Tartu 1996, ptk 14.1, lk 155.

Seetõttu leiab ASN, et Eesti Ekspress on vaadeldavas kirjutises rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi