Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 95
Registr. kuupäev 24.8.96
Kaebuse osapooled Lastetoidu maaletooja Arla Eesti AS Sõnumilehe vastu (Raivo Palmaru "Rootsi pudru võib olla Eesti lastele ohtlik", 16.8.96)
Sisu Toote turusituatsiooni kahjustamine kontrollimata algmaterjali kasutamise, teadvalt valede rõhuasetuste ja rohkete faktivigade läbi.
ASN lahend 11.12.96 otsus osaliselt tauniv: fotode tasakaalustamata valik.

16. augustil 1996 avaldas "Sõnumileht" Raivo Palmaru artikli pealkirjaga "Rootsi pudru võib olla Eesti lastele ohtlik". Artikkel avaldati esieheküljel järjega 6. leheküljel. Nii esi- kui ka 6. leheküljel illustreerisid artiklit Aivar Kullamaa fotod. Esilehekülje foto kujutab nelja Semper Vällingu toitesegu pakki kaupluseriiulil. 6. lehekülje fotol on jäädvustatud Semper Välling 3 toitesegupaki esitahk.

Eelnimetatud esiküljekirjutises seadis ajakirjanik Raivo Palmaru kahtluse alla Rootsi päritolu väikelaste toitesegude tervislikkuse, toetudes andmetele hiljuti Rootsis käivitunud diskussioonist, mille käigus on väidetud, et gluteenirikkad toitesegud võivad olla ravimatu haiguse ? tsöliaakia ? esilekutsujaks.

Semper Vällingu toitesegude maaletooja Arla Eesti AS pöördus Avaliku Sõna Nõukogu poole kaebusega "Sõnumilehe" tegevuse peale, märkides muu hulgas, et kirjutis on oluliselt muutnud turusitatsiooni lastetoitude turul.

Avaliku Sõna Nõukogu, tutvunud asja kohta avaldatud kirjutistega, kaebuse esitaja argumentidega ja kuulanud ära ajakirjanik Raivo Palmaru selgitused, tõdeb, et "Sõnumileht" ajakirjanik Raivo Palmaru isikus on teinud ära tänuväärse töö, informeerimaks väikelaste vanemaid võimalikest ohtudest, mis seonduvad tööstuslikult toodetud toitesegude kasutamisega laste toitmisel varases eas. Tunnustavalt tuleb suhtuda ka sellesse, et Eesti meediakanal on operatiivselt kajastanud seisukohti, mida on Rootsis loetud üldist huvi pakkuvaks.

Arla Eesti AS-i avalduses nimetatud kirjutise faktivead ei ole ASN-i arvates kinnitust leidnud. Sõnumileht on teemat arendanud järgmistes lehenumbrites ja pakkunud Arla Eesti AS-ile sõna vastulauseks.

Samas on selgunud, et artikli avaldamisega kõnealuses vormis on ajaleht tahtmatult sekkunud konkurentsivõitlusse turul ning kahjustanud ühe konkreetse kaubamärgi mainet.

Gluteeni sisaldavaid toitesegusid toob Eestisse kolm firmat. Tarbijale on saadaval ühtekokku nelja kaubamärgi ? Semper, Hipp, Bona ja Piltti ? all realiseeritavad täisterasegud. Sõnumilehe artikkel ja fotod on kahetususväärselt jätnud lugejale mulje, et üksnes Semperi kaubamärgi all turustatav toodang võib olla laste tervisele ohtlik.

Gluteeni sisaldavate väikelaste toitesegude turustamine Eestis on legaalne tegevus. Selleks on kõigil maaletoojatel olemas ametlik luba Eesti riigi tervisekaitsekeskuselt. Seega peaks ajakirjandus kohtlema kõiki analoogseid tooteid ja neid esindavaid firmasid samaväärselt. Kui aga samade omadustega analoogsete toodete kahjulikkust demonstreeritakse ühe toote näite najal, luuakse sellega mõnele turusuhte subjektile konkurentsieelised teise subjekti ees. Sellega võidakse põhjustada mõnele subjektile märkimisväärset majanduslikku kahju.

Avaliku Sõna Nõukogul ei ole alust arvata, et "Sõnumileht" ja tema ajakirjanik oleks tahtlikult soovinud kahjustada ühe ettevõtte huve teiste ettevõtete huvides. Vaadeldava kirjutise tekst on ajakirjanduslikult tasakaalus, kusjuures sõna on saanud ka kritseeritava firma esindaja. Tasakaalu rikuvad kirjutisele lisatud fotod. "Sõnumilehe" selgituse kohaselt on fotod valitud vastavalt Rootsi TV 4 saatest pärinevatele kaadritele.

Avaliku Sõna Nõukogu peab aga vajalikuks juhtida kõigi väljaannete tähelepanu asjaolule, et, käsitledes majanduslikke teemasid, peavad nad juhinduma konkurentsiseaduse mõttest ja kõigi subjektide samaväärsest kohtlemisest.

Jalus Esilehele Tagasi