Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 93
Registr. kuupäev 28.5.96
Kaebuse osapooled M.P. Eesti Ekspressi vastu (Helen Urbanik "Talumüügi buum", 10.5.96)
Sisu Vale-ettekäändel info kogumine, eraelu puudutava info avaldamine allika loata.
ASN lahend 26.6.96 otsus tauniv kogu kaebuse ulatuses

Avaliku Sõna Nõukogu poole pöördus M.P. seoses Eesti Ekspressis ilmunud Helen Urbaniku kirjutisega "Talumüügi buum" (10.05.96). M.P. väitel on ilma tema nõusolekuta avaldatud tema eraelu puudutavat informatsiooni ning loetletud tema isiklikke asju, justkui oleks M.P. andnud intervjuu. Avaldaja kinnitusel tutvustasid ajakirjanikud end ostjatena ja valetasid fotografeerimise põhjust öeldes.

Eesti Ekspressi toimetaja Priit Hõbemägi leiab vastulauses, et vaadeldav kirjutis kuulub ajalehele omase žanri - osaluseksperimendi - hulka. Hr Hõbemägi kinnitusel oli ajalehe sooviks portreteerida maja müüvaid inimesi. Hõbemägi leiab, et talumüüja muutis end avaliku elu tegelaseks müügikuulutuse kaudu ajalehes. Hõbemägi väidab, et müüjad rääkisid ostjatest ajakirjanikele oma eraelust vabatahtlikult.

ASN leiab, et ajaleht Eesti Ekspress on rikkunud jämedalt inimese eraelu ja kodu puutumatust. Eesti Ekspressi vastusest nähtub, et neile on tundmatu ka nende reeglite olemus. Ostu-müügikuulutuse avaldamine ei muuda inimest veel avaliku elu tegelaseks. Kõik kuulutuse potentsiaalsed lugejad ei ole potentsiaalsed müügiobjekti külastajad. Küll on aga Eesti Ekspress tiražeerinud M.P. isiku, eraelu, varalise seisu ja omandi kirjelduse ligi 269 000 lugejale. Ajakirjaniku ja potentsiaalse ostja vahe selles seisnebki, et ostja ei tiražeeri oma muljeid massimeedias.

Mis puutub Priit Hõbemägi väitesse, et müüjad rääkisid endast vabatahtlikult, siis leiab ASN, et M.P. ei saanud pressi jaoks sõnu valida, kuna ta ei teadnud, et tema eravestluses väljendatud mõtteid kavatsetakse trükis paljundada.

Võrdlus Eesti Ekspressi teiste osaluseksperimentidega on ASN-i seisukohast ebakohane, sest eelmised "katsed" olid tehtud avalikus keskkonnas.

ASN-i hinnangul ei olnud vaadeldava teemavaldkonna kajastamiseks vajalik vale- ettekäändel eraterritooriumile tungimine. On kindlasti olemas majamüüjaid, kes oma valdustest vabatahlikult ka ajakirjanikele räägivad. Niisuguste inimeste leidmine vajanuks aga rohkem ettevalmistustööd.

Eelöeldust lähtuvalt leiab ASN, et kirjutises "Talumüügi buum" on ajakirjanikud rikkunud head ajakirjandustava. ASN langetab Eesti Ekspressi suhtes tauniva otsuse ja palub vastavalt ASN-i põhikirjale avaldada käesolev otsus kärbete ja kommentaarideta hiljemalt juuli teise nädala numbris.

ASN lisab, et Avaliku Sõna Nõukogu otsused ei ole kasutatavad eksperthinnanguna kohtus.

Jalus Esilehele Tagasi