Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 92
Registr. kuupäev 22.5.96
Kaebuse osapooled Kindlustusselts Aeromet Äripäeva vastu (Janek Mäggi, Koit Luus Aerometi-Marlekori teemal apr.-mai '96)
Sisu Maine kahjustamine erapooliku allikate valiku, tendentslike hinnangute, emotsionaalsete pealkirjade ja pildiallkirjade läbi.
ASN lahend 26.6.96 otsus vabastav. Vaid pealkirjade ("Marlekor - Sedini seebimull", "Marlekor agoonias") hinnangulisus küsitav.

Avaliku Sõna Nõukogu (ASN) arutas kindlustusseltsi Aeromet kaebust Äripäeva vastu. ÄP oli tänavu aprillis-mais avaldanud rea artikleid Peter Sedini osalusega seotud firmade kohta (KAS Aeromet, AS Marlekor, KAS Farret, KAS Kalju). Kaebaja arvates oli nende kirjutiste näol tegemist kampaaniaga nende firmade usaldusväärsuse kõigutamiseks. Kaebaja arvates väljendus see alljärgnevas:

- tasakaalustatuse põhimõtet jälgiti vaid näiliselt, esitades poolte seisukohti ebaproportsionaalselt, kusjuures enamus kasutatud andmeid pärines firma endiselt juhtivalt töötajalt, nüüdselt konkurendilt;
- ajaleht kujundas oma hinnangud allika ilmselt erapooliku info põhjal või fakte valesti tõlgendades.

ÄP peatoimetaja Igor Rõtov eitab oma vastulauses vaba ajakirjandustava põhimõtete rikkumist. Ta ütleb, et ühe suurema kindlustusseltsina on Aeromet avalikkuse huvi õigustatud subjekt ning majanduslehel on õigus ja kohustus kajastada selle firma probleeme põhjalikult ja mitmekülgselt. Tema arvates on ajakirjanikud Mäggi ja Luus seda meisterlikult teinud. Mitmest sõltumatust allikast on kogutud fakte, et oluline osa Aerometi varast ei oma reaalset katet ning et firmade tiheda omavahelise seotuse tõttu võiksid raskused üle kanduda ühelt teisele. Vastupidist ei ole asjaomaste firmade selgitused ja kommentaarid suutnud tõendada. Nendele asjaoludele toetudes on ÄP kujundanud toimetuse seisukoha.

Aeromet kasutas õigust vastulause kommenteerimiseks, nimetades Igor Rõtovi vastulauset demagoogiliseks ja rõhutades, et viimane kasutab (nii kui artiklites, nii ka vastulauses) suhtumuslikke hinnanguid kui üldteadaolevaid fakte. Ta lisab, et KAS Aeromet ja KAS Kalju olid esimesed, kes esitasid oma auditeeritud aastaaruanded kindlustusinspektsioonile - vastuväiteks ÄP-le, kelle ütlusel Aeromet ei soovinud avaldada oma finantsandmeid.

ASN analüüsis kõnealuseid kirjutisi. Tähelepanu suure tööstusettevõtte käekäigu suhtes on ajakirjanike poolt õigustatud. Pahatahtlikkuse ilminguid ega kaebaja maine kahjustamist ASN kirjutistes ei tuvastanud. Esitatud faktide paikapidamatust ei ole kaebaja suutnud tõendada. Kirjutised sisaldavad mitmekülgset infot, mida on hangitud erinevatest allikatest, s.h. Marlekori ja Aerometi esindajatelt. Fakt ja kommentaar ei ole kõnealustes kirjutistes segunenud. Juhtkirjas on ajakirjanikul õigus avaldada mis tahes seisukohti, kuigi ka need kirjutised on koostatud ASN-i arvamusel fakte põhjalikult analüüsides.

Ainsana heidab ASN Äripäevale ette kahte pealkirja ("Aeromet -- Sedini seebimull", "Marlekor agoonias"), mis mõnevõrra hinnangulisena irduvad põhiteksti tarmukusest.

Nõukogu leiab, et kõnealused kirjutised on kooskõlas hea ajakirjandustavaga. ASN möönab, et Aerometi seisukohad võivad olla ajakirjanike arusaamadest erinevad. Sel puhul soovitab ASN Aerometil kasutada oma seisukohtade tutvustamiseks näiteks võimalust vastulauseks ajalehes Äripäev. Seda Aeromet seni teinud ei ole.

Jalus Esilehele Tagasi