Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 91
Registr. kuupäev 10.5.96
Kaebuse osapooled Sven Sildnik tema interneti kodulehekülje sulgemise asjas
Sisu Teabevabaduse ahistamine
ASN lahend 6.11.96: ASN seisukohad sõnakasutusest internetis

Avaliku Sõna Nõukogu sai kaebuse Sven Sildnikult seoses tema Interneti kodulehekülje http:.//www.lai.ut.ee:~aadroch/sven/ ajutise sulgemisega. Sildniku kinnitusel tehti seda kirjanik Aivo Lõhmuse korraldusel. Sildniku hinnangul on sellega rikutud tema õigust levitada informatsiooni.

Aivo Lõhmus reageeris ASN-i päringule omapoolse kaebusega, milles leiab, et Sildnik on oma õiguste kasutamisel jätnud arvestamata teiste inimeste õigused ja vabadused ning laimanud, solvanud ja teotanud oma avaldatud tekstis "Kirjanike nimekiri" suurt hulka literaate. A.Lõhmus väidab, et lehekülje sulgemiseks ei saanudki ta korraldust anda. Lehekülje võis sulgeda tema pöördumise järel TÜ arvutite hooldaja Kristjan Ruumet.

Kuna pikemat aega tegeles kaasuse uurimisega politsei, ei saanud ASN asja menetleda. Politsei lõpetas kriminaalasja seoses kuriteo koosseisu puudumisega.

ASN peab vajalikuks sõnastada oma otsuse üldisemalt, laskumata konkreetse kaasuse detailidesse.

1. Internet globaalse andmeside süsteemina on Eestis seadusandlikult reguleerimata. Seetõttu peab ASN õigeks interneti kodulehekülgi käsitleda samaväärselt meediakanalitega. Ka nende suhtes ei tohi rakendada tsensuuri, sulgemist ega mis tahes muud jõuga vahelesegamist tulenevalt selles avaldatavatest materjalidest.

2. Kodulehekülgede loojad peavad arvestama asjaoluga, et nende loomingu suhtes kehtivad samasugused eetilised ja professionaalsed nõudmised nagu muude meediakanalitegi suhtes, olenemata materjali zanrist. Vaid neid nõudmisi järgides on võimalik vältida ajendite tekkimist jõuvõtete rakendamiseks nii Interneti kui ka kogu meedia suhtes üldse.

3. Ropp, rõve, solvav jne. sõnakasutus ei kuulu kokku hea ajakirjandustavaga üheski meediakanalis, olenemata teksti zanrist.

4. Kui kodulehekülje loob Interneti-serveri kasutaja (klient), tuleks ka lehekülgede sisu suhtes eelnevalt kokku leppida kasutuslepingus võrguoperaatoriga. Kui seda ei ole tehtud, võib arvata, et võrguoperaator on aktsepteerinud mis tahes materjali paigutamist kodulehekülgedele ja sellisel juhul peab ASN õigeks probleemide tekkimisel kodulehekülje saatuse enne sulgemist otsustada võrgu kasutaja ja operaatori vahelisel läbirääkimisel. Kõrvalseisjate sekkumist niisugustesse kõnelustesse saab aga käsitleda sõnavabaduse piiramisena.

Jalus Esilehele Tagasi