Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 90
Registr. kuupäev 3.5.96
Kaebuse osapooled Advokaat Margus Heek Sõnumilehe vastu (Tiiu Põld "Kannnatanu arvates on Malinovski ehtne bandiit", 26.4.96)
Sisu Lugejat eksitavad üldistused, advokaatide maine kahjustamine, kommentaari lisamata jätmine.
ASN lahend 8.5.96 otsus osaliselt tauniv: põhjendamatu oli asjasse mitte puutuvate advokaatide nimetamine uudisloos.

Sõnumilehes 26.aprillil 1996 avaldatud Tiiu Põllu kirjutise "Kannatanu arvates on Malinovski ehtne bandiit" peale esitas Avaliku Sõna Nõukogule (ASN) kaebuse advokaat Margus Heek. Tema arvates on ajakirjanik selles teinud üldistusi, mis eksitavad lugejat ning kahjustavad alusetult tema kui advokaadi reputatsiooni.

Tiiu Põld kirjutab artiklis: "Karnju?in rääkis kohtule, et tahtis mõnd advokaati end esindama. Monika Mägi oli talle "pärast kelleltki loa küsimist" teatanud, et ükski Eesti advokaat Karnju?init ei esinda. Ka Margus Heek oli " ?ansi puudumise tõttu" ära öelnud. Näinud kohtus, et igal bandiidil (kannatanu väljend) on kaitsja, järeldas ta, et Eesti advokaadid teevad tööd üksnes mafioosodele."

Kaebaja arvates samastab autor sel moel kõiki advokaate nende klientidega. Kaebaja meelest oli lubamatu avaldada kannatanu väiteid ilma kommentaarita, mis selgitanuks advokaadi ja kannatanu õigusi ja kohustusi. Nõnda jäi lugejal teadmata, et lähtuvalt Põhiseadusest ja Kriminaalmenetluse koodeksist tagab kaitsja osavõtu protsessis advokatuur, kuid kannatanu kindlustamist advokaadiga ei ole seaduses ette nähtud.

Sõnumilehe peatoimetaja Ainar Ruussaare sõnul ei jaga toimetus advokaat Heegi arvamust, nagu oleks ajakirjanik Tiiu Põld teinud kõnealuses kirjutises lugejaid eksitavaid üldistusi. Peatoimetaja kinnitusel edastas ajakirjanik avalikul kohtuistungil kõlanud kannatanu ütlusi. SL peatoimetaja näeb advokaat Heegi kaebuses soovi panna ajakirjanduse suu lukku ja ajada segamini lubamatu ? fakt ja kommentaar.

ASN lähtus käesolevat kaebust arutades kahest peamisest seisukohast.

Advokaadid on vaadeldavas kontekstis avaliku elu tegelased, mistõttu võivad nad sattuda avalikkuse (ajakirjanduse) tähelepanu alla enam kui tavakodanikud. Ajakirjanik on kajastanud avalikku sündmust ja tsiteerinud kaudses kõnes kohtuprotsessil sõna võtnud Leonid Karnju?init, kes konkreetselt pidas vajalikuks advokaate Monika Mägi ja Margus Heeki mafioossete grupeeringutega seostada. Vaadeldav kirjutis on puhtakujuline kirjeldav uudislugu, kus tõepoolest uudist ja kommentaari ei tohi põimida. Selles suhtes on Margus Heegi etteheide põhjendamatu.

Teisalt aga peab ASN eelnimetatud advokaatide nimetamist kogu kirjutise kontekstis asjasse mitte puutuvaks, sest ei Mägi ega Heek osalenud protsessil. Nende advokaatide tegevus ei ole ka kirjutise põhjal otsustades kuidagi selle protsessiga seotud. Kirjutise autor on tarbetult võimendanud Leonid Karnju?ini isiklikku solvumist kahe advokaadi suhtes, kes ei soovinud või ei saanud teda kohtus esindada. ASN toetub üldtunnustatud pressieetika tavale, mille kohaselt peavad negatiivse kallakuga detailid (kriitika, mis on kirjutise kaudu osaks saanud advokaatidele Mägi ja Heek) olema põhjendatud. Sõnumileht sellega ei arvestanud.

ASN otsustab, et sellest vaatevinklist ei ole kirjutis "Kannatanu arvates on Malinovski ehtne bandiit" hea ajakirjandustavaga täielikult kooskõlas. ASN lisab, et nõukogu otsused ei ole käsitatavad ekspertarvamusena.

Jalus Esilehele Tagasi