Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 85
Registr. kuupäev 22.11.95
Kaebuse osapooled ASN
Sisu Seisukohavõtt varjatud reklaami asjas
ASN lahend 10.1.96 märgukiri "Märgistamata reklaami ja avalikkussuhete mõjutamise jaoks loodud ajakirjandusliku materjali kasutamisest".

AVALIKU SÕNA NÕUKOGU MÄRGUKIRI

MÄRGISTAMATA REKLAAMI JA AVALIKKUSSUHETE MÕJUTAMISE JAOKS LOODUD AJAKIRJANDUSLIKU MATERJALI KASUTAMISEST

Avaliku Sõna Nõukogu peab vajalikuks juhtida Eesti ajakirjandusväljaannete tähelepanu tendentsile, mis ASN arvates kahjustab eesti ajakirjanduse sõltumatuse mainet. Tegemist on märgistamata reklaami avaldamisega informatsioonitekstidena ja organisatsioonide avalikkussuhete osakondade poolt pakutava informatsiooni avaldamisega, ilma seda ajakirjanduslikus mõttes töötlemata.

Organisatsioonid ja ettevõtted on konkurentsitingimustes alati huvitatud sellest, et neile vajalik informatsioon jõuaks vajalikul hetkel sihtauditooriumini. Ajakirjandusväljaanded peaksid teadvustama, et nad on pidevalt sedalaadi surve all.

Märgistamata reklaamiks saab nimetada teksti/kujutist, kus esineb ostusoovitus, firma aadress, firmamärk jm reklaami elemendid. Raskemini eristatav on aga nn avalikkussuhete tekst/kujutis ajakirjanduslikust tekstist.

Ajakirjanike kutsumine poodide avamispidustustele, modellikoolidesse; tehase/ organisatsiooni arengut kajastavad artiklid (vt näiteks Tallinna Farmaatsiatehase arengut kajastavad artiklid oktoobri alguses ja AK uudis samast tehasest), millel puudub uudisväärtus; ühe firma tegevust kajastavad artiklid ilma ülevaateta konkurentide tegevusest, ühe-allika väga positiivsed hinnangud mingile kaubale või teenusele jpm - kõiki niisuguseid materjale võib vaadelda kui image'i loomist ettevõttele, teenusele või kaubale.

ASN põhiülesanne on kaitsta SÕLTUMATU ajakirjanduse vabadust. ASN leiab, et märgistamata reklaamtekstid/kujutised massimeedias ja järjest suurenev ettevõtluse surve meediale seavad ohtu ajakirjanduse sõltumatuse ja usaldusväärsuse.

Seetõttu on Avaliku Sõna Nõukogu otsustanud:

1. Juhtida Eesti ajakirjanike tähelepanu tõsiasjale, et ajakirjandusele ei püüa survet avaldada mitte üksnes poliitilised ringkonnad, vaid ka arenev ettevõtlus, ametkonnad, üksikisikud.

2. Koguda märgistamata reklaami ja avalikkussuhete loomise eesmärgiga avaldatud materjale Eesti ajakirjanduses. Algatada Eesti ajakirjanikke arutlema nende probleemide üle ja kehtestama oma reeglid.

Jalus Esilehele Tagasi