Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 81
Registr. kuupäev 2.5.95
Kaebuse osapooled Lääne Elu nädalalehe Promenaad vastu (Promenaadis 6.1., 13.1. ja 7.4.95 ilmunud kirjutised)
Sisu Eksitavad faktid ja kahtlusttekitavad väited
ASN lahend 7.6.95 otsuse asemel märgukiri ajalehtedele ja ringhäälingutele: kolleegide ja konkurentide mustamine avalikkuse ees ei kuulu kokku hea ajakirjandustavaga.

M Ä R G U K I R I

Tallinn, 7.6.1995

Lugupeetud kolleeg,
Avaliku Sõna Nõukogu poole on viimasel ajal pöördunud mitu ajakirjandusväljaannet kaebusega mõne teise väljaande peale, sest seal on nende kohta väljendatud halvustavaid seisukohti. Viimase hooaja kaebustest märkigem "Võru Teataja" kaebust "Elu" vastu, "Rahva Hääl" "Eesti Sõnumite", "Hommikulehe" ja "Õhtulehe" vastu, "Eesti Ekspress" "Posti" vastu, "Post" "Eesti Ekspressi" vastu ja "Lääne Elu" "Promenaadi" vastu. Sageli on need kaebused jäänud otsuseta, sest väljaannetevaheliste suhete klaarimine pole otseselt ASN-i põhikirjaline ülesanne.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et kolleegide ja konkurentide mustamine avalikkuse ees ei kuulu kokku hea ajakirjandustavaga. Küll aga on ASN-i seisukohalt massimeedias teretulnud konstruktiivne keskustelu ajakirjandusteemadel (ajakirjanduskriitika). Ajakirjanikevaheliste suhete selgitamiseks soovitab ASN taaselustada Ajakirjanike Liidu aukohtu. Väljaannetevahelised lahkhelid võib aga kokkuleppe mittesaavutamisel lahendada konkurentsi- ja muude seaduste raames kohtus.

Ühtlasi teatab ASN, et käesolev otsus kehtib ka kõikide edaspidiste kaasuste puhul. Sellelaadseid kaebusi ASN üldjuhul enam menetlusse ei võta.

Jaak Oja
ASN esimees

Jalus Esilehele Tagasi