Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 759
Registr. kuupäev 21.10.22
Kaebuse osapooled KS Eesti Ekspressi kirjutise ja video „Ühes bussis EKRE valijatega. „Kui Martin juhiks üksi riiki, oleks asi korras““ (A. T. Orav, 18.10.2022) kohta.
Sisu Kokkuleppeta eraisikuliste andmete avaldamine
ASN lahend 12.04.23 LAHEND: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas KS-i kaebust Eesti Ekspressi kirjutise ja video „Ühes bussis EKRE valijatega. "Kui Martin juhiks üksi riiki, oleks asi korras““ (Anna Teele Orav, 29.7.21) kohta.

Kaebuse kohaselt sõitis ajakirjanik kaasa bussis, mis liikus Pärnust Tallinna meeleavaldusele, ei tutvustanud ennast ning filmis salaja. Kaebuse esitaja ei olnud andud luba enda kohta video ja foto avaldamiseks, sealjuures koos nimega.

Eesti Ekspress ega ajakirjanik oma seisukohta ASNile ei avaldanud ega päringule vastanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ilmunu ei ole kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Reportaažlugu annab ülevaate tegevusest ja meeleoludest bussis, mis sõidab Tallinna meeleavaldusele. Ajakirjanik on püüdnud kasutada mitmekesiseid detaile pildi edasiandmiseks. Sõnastuslikku ebakohasust ASN loos ei tähelda.

Probleemi näeb ASN selles, et buss, mis sõidab meeleavaldusele, ei ole avalik ruum samal määral, mida on näiteks meeleavaldus linnaväljakul. Igal juhul peab ajakirjanik, kogudes materjali avaldamise jaoks, teatama, et ta on ajakirjanik ja millise väljaande juurest – EAEK p. 3.1. Samuti tuleb ajakirjanikul arvestada inimese informatsioonilise enesemääramisõigusega, mis tähendab õigust otsustada, kas, mida ja kuidas tema kohta avaldatakse, eriti eraelulistest aspektidest. Praegusel juhul nähtub, et kaebuse esitaja ei olnud teadlik, et tema tegevust jälgib ja kajastab reportaažis ajakirjanik, ning on seesugusest tähelepanust häiritud.

Ajakirjanikul tuleb lisaks žanrilisele kujundlikkusele arvestada asjaoluga, et kellelegi ei tohi tekitada põhjendamatuid kannatusi (EAEK p. 1.5). Sellises olukorras (poolavalikus ruumis) nõuab reportaaži tegemine moraalset tundlikkust ja eraldi kaalutlemist. Isik on loos selgelt tuvastatud, tema kohta avaldatakse eraelulisi detaile (sünnipäeva puhul kommide jagamine), samas kui selle kõige suhtes puudub kaalukas avalik huvi ega ole tegemist avaliku elu tegelasega. Kaebuse kohaselt on selle esitajale tekitatud kannatusi, mida ASN peab põhjendamatuks.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi