Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 757
Registr. kuupäev 23.5.21
Kaebuse osapooled Karin Medar Kroonika kirjutise "Raimo Kägu istutas oma Ihasalu villa ette palmid: kui juba neegrid Eestis ellu jäävad, siis jäävad palmid ka" (Jaanus Hämarsoo, 21.5.21) kohta
Sisu Rassistlik-halvustav sõnakasutus mustanahalise kohta
ASN lahend 30.6.21 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Karin Medari kaebust Kroonika kirjutise „Raimo Kägu istutas oma Ihasalu villa ette palmid: kui juba neegrid Eestis ellu jäävad, siis jäävad palmid ka“ (Jaanus Hämarsoo, 21.5.21) kohta.

Kaebuse kohaselt on selle artikli pealkiri väga diskrimineeriv ja halvustav mustanahaliste inimeste suhtes: mitte ainult sõna neeger kasutamise tõttu, vaid et selles võrreldakse inimest palmipuuga. Rassivaenulik sõnavara solvab kõiki mustanahalisi inimesi ja nende lähedasi.

Kroonika oma seisukohta ASNile ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kroonika ei rikkunud head ajakirjandustava.

ASN lähtub siinkohal määratlusest, et „rassism on mõtteviis või ideoloogia, mille järgi erinevused inimeste iseloomus ja võimetes on otseses sõltuvuses nende rassist. Rassismile on iseloomulik püüd määratleda inimeste õigusi ja rolli ühiskonnas eelkõige rassiliste, aga ka rahvuslike ja etniliste tunnuste, sh nahavärvi ja päritolu alusel“ (Vikipeedia).

Kõnealune pealkiri seesugust mõtteviisi ei väljenda. ASNi hinnangul on sõnavabadust ohustav, kui teatud sõnade (käesoleval juhul neeger) kasutamine keeles keelustada üleüldiselt. Taunitav saab olla solvav kõnepruuk ja selle abil väljendatavad hoiakud. Vaenukõne kontekstis on eeldamisi sellised hoiakud väljendatud kellegi suhtes konkreetselt. Sama eeldab Eesti Ajakirjanduse Eetikakoodeksi p 4.3.

Pealkirjas, mille kohta kaebus on esitatud, solvavat ja pahatahtlikku hoiakut ei ole. Tegemist on pigem piltliku kõnekujundiga, milles seostatakse kaugelt soojast kliimast pärit inimesi ja igihaljaid palme, kel võib olla aklimatiseerumisraskusi meie parasvöötmekliimas.


Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi