Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 754
Registr. kuupäev 11.3.21
Kaebuse osapooled Perearst Kaia Kiiroja (Al Mare Perearstikeskus) Õhtulehe kirjutise "Uus pandeemia tulekul? Eesti laste peal uuritakse linnugripi vaktsiini" (L.Hallik, 10.3.21) kohta.
Sisu EAEK p 3.1 ja 3.7 eiramine
ASN lahend 5.5.21 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Perearst Kaia Kiiroja (Al Mare Perearstikeskus) kaebust Õhtulehe kirjutise „Uus pandeemia tulekul? Eesti laste peal uuritakse linnugripi vaktsiini“ (Liina Hallik, 10.3.21) kohta.

Kaebuse kohaselt helistas ajakirjanik perearstikeskuse pereõe isiklikule telefonile ja küsis pandeemilise gripi vaktsineerimiste kohta, selgitades seejuures, et soovib oma üheaastast last vaktsineerida. Vaatamata korduvale küsimisele, ajakirjanik varjas enda isikut ja helistamise tegelikku eesmärki, sealjuures teadvustamata, kas vastaja on pädev teemat kommenteerima.

Helistaja soovil broneeris pereõde talle pikemaks vestluseks aja sama päeva õhtuks, kuhu ajakirjanik ei ilmunud ega ka tühistanud seda aega, et vastuvõtule pääsenuks mõni teine patsient. Kaebuse esitaja paneb pahaks ajakirjaniku skandaali otsivat tegevust, eriti praeguses raskes epidemioloogilises olukorras.

Õhtuleht ASNile seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Õhtuleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanduseetika koodeksi p 3.1 kohaselt peab ajakirjanik materjali kogudes vestluspartnerile teatama, et ta on ajakirjanik ja millise väljaande juurest. Koodeksi p
3.7 järgi tuleb ajakirjanikul kasutada informatsiooni hankimisel ausaid võtteid. Erandit võimaldab koodeks vaid juhtudel, kui avalikkuse huvid nõuavad sellise informatsiooni avaldamist, mida pole võimalik hankida ausal viisil. Eesti Meedia¬ettevõtete Liit on enda tarbeks seda koodeksipunkti modifitseerinud, kuid käesolevas kontekstis jääb regulatsiooni olemus samaks: ebaausa võttena mõistetakse eeskätt varjatud infohankimist.

Mitte ühtegi niisugust asjaolu ei ilmne, mis takistanuks ajakirjanikul asjakohast infot saada ennast ajakirjanikuna tutvustades. Kaebuse esitaja märgib, et neil polnuks midagi omapoolsete kommentaaride andmise vastu. Praegu on pereõe usalduse kuritarvitamisega eksitatud ka auditooriumi, sest pereõel polnud põhjust kontrollida, kuidas küsitleja öeldut mõistis.

ASN nõustub kaebuse esitaja seisukohaga, et ajakirjaniku intervjuu sisaldab eeldusi ja konstrueerib usaldamatust meedikute vastu. Ajakirjanik loob eksitava fooni ka kajastatava teema suhtes, kuigi artiklist endast selgub, et tegemist on legaalse lastele suunatud ravimikatsetusega ning ravim on täiskasvanute jaoks juba kasutusse lubatud. Eriti taunitav on niisugune ajakirjaniku teguviis praeguses raskes epidemioloogilises olukorras.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi