Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 750
Registr. kuupäev 23.3.21
Kaebuse osapooled Andrey Kuzichkin Nõmme Raadio saate "Lõunatund" (A.Raid, 19.2.21).
Sisu Väärandmed
ASN lahend 5.5.21 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Andrey Kuzichkini kaebust Nõmme Raadio saate „Lõunatund“ (Margus Lepa ja Andres Raid, 19.2.21) kohta.

Kaebuse kohaselt esitas Andres Raid tõele mittevastavaid väiteid kaebuse esitaja tegevuse kohta Venemaa Tomski oblasti kultuuriametis – kultuurimaja remondi käigus justkui haihtus 250 tuhat rubla, likvideeriti raamatukogu ja Tomski akadeemiline sümfooniaorkester lasti laiali joosta. Ebaõige on Nõmme Raadio väide, et Kuzichkin põgenes kriminaaluurimise eest Eestisse ja et siin tegutseb ta mingite kahtlaste grantide toel, et osta endale kinnisvara. Kaebuse esitaja märgib, et kriminaalasi algatati tema suhtes Tomskis seoses „kolme usundi palverändurite reisi korraldamisega Jeruusalemma erasponsorite rahaga.” Lisaks toimus kultuuriameti finantseerimine riigikassa süsteemis, mida teostas oblasti rahandusamet vastavalt eelarvele. Eestisse tuli ta siis, kui kriminaalkaristus oli kustunud.

Nõmme Raadio poolt selgitasid Margus Lepa ja Andres Raid ASNile, et Andres Raid tugines avalikus meedias Andrey Kuzichkinil kohta avaldatud materjalidele, tuues ära rea erinevaid uudislinke, nt Tomski erinevaid portaale, aga ka sputnik-meedia.ee, yanatoom.ee, baltnews.ee/.lt. Margus Lepa selgitusel oli saate otseseks ajendiks, et teise riigi kodanik teeb ettekirjutusi meie Riigikogu liikmele (Oudekki Loone), mida sel sobib öelda (Venemaa kohta). Kuzichkini kiri on täies ulatuse välja pandud Nõmme Raadio Facebooki-lehel.

Avaliku Sõna Nõukogu asus ASN seisukohale, et Nõmme Raadio on rikkunud head ajakirjandustava.

Nii saate autoril kui ka Nõmme Raadiol on õigus arvamusele, mida on või ei ole sobilik poliitilist varjupaika taotlenud isikul uues asukohariigis ütelda. ASNi hinnangul on samasugune õigus ka Andrey Kuzichkinil, sest väljendusvabadus kehtib ühtviisi kõigi suhtes, olenemata inimese kodakondsusest ja maalviibimise asjaoludest.

Sobimatuks peab ASN saate tänitavat esituslaadi, millega püüti kaebuse esitajat häbimärgistada. Selline ajakirjanduslik tegevus on kvalifitseeritav ajakirjanduseetika koodeksi p 1.5 eiramisena – ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi, seda enam et tõsiste süüdistuste esitamisel tuleks pakkuda kommentaari võimalust samas saates (p 5.1). Hilisem vastulause tuleb avaldada viivitusteta ja märgataval kujul, ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta (p 5.2). Kuzichkini pretensiooni ja ASNile esitatud kaebuse avaldamine Facebookis ei ole vastulause koodeksi tähenduses, kuigi võimaldavad auditooriumil tutvuda ka vastaspoole seisukohtadega. Allikad, millele Nõmme Raadio oma selgituses viitab, ei ole ASNi hinnangul valdavas osas sõltumatud ega usaldusväärsed: mõni isegi on Propastopi andmetel propagandistlik.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi