Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 747
Registr. kuupäev 10.2.21
Kaebuse osapooled M.Urbanovit? Nelli Teataja kirjutise "Veeriku kooli valvuritädi kiusab õpetajat parkimise pärast" (J.Mätas, 13.11.20) kohta
Sisu Pikemaajalise laimu jätkumine
ASN lahend 2.6.21 Lahend: tauniv – asjaolude põhjal tekib tõsine kahtlus, et tegu on väljamõeldisega

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Maie Urbanovitši kaebust Nelli Teataja kirjutise „Veeriku kooli valvuritädi kiusab õpetajat parkimise pärast“ (Jüri Mätas, 13.11.20) kohta.

Kaebuse kohaselt ei vasta kirjutises esitatud väited tegelikkusele või on need aegunud. Näiteks kannab kirjutises nimetatud Pille Punga uut perekonnanime, samuti ei ela ta enam kõnealuses majas. Kaebuse esitaja viitab, et artikli temaatika ja faktoloogia tugineb 2017. aastal Tartu Ekspressis ilmunud artiklile „Parkimisheitlus pööras koolipere võtmeisikud tülli“, mis kaebuse kohaselt samuti ei vastanud tegelikkusele.* Kaebuse esitaja väitel ei ole keegi temaga tsitaatide saamiseks suhelnud ja ta ei ole kunagi väitnud midagi sellist, mis on artiklis tema tsitaatidena esitatud. Pikemaajaline artikliseeria on kahjustanud tema suhteid artiklis teise osapoolena käsitletud töökaaslasega.

Nelli Teataja vastutav väljaandja Anne-Mari Alver selgitas ASNile, et nemad usaldavad oma kaasautorit. Ajakirjanik tegutseb oma parima äranägemise, teadmiste ja intuitsiooni piirides ning kui ta seejuures eksib, saabki toimetus teha seda, mida antud juhul on tehtud esimese telefonikõne peale – eemaldada artikkel veebist, märkis vastutav väljaandja vastuskirjas.

Artikli autor (kasutab ajalehes pseudonüümi) tõdeb kaasselgituses „tagantjärele targana“, et ta võinuks inimesega silmast silma kohtuda, mitte piirduda telefonivestlusega – siis ehk oleks allika olemusest parema ülevaate saanud.

ASN uuris artiklis tsiteeritud isikult, keda kirjutises nimetatakse Pille Pungaks, kas ja mil moel on Nelli Teataja ajakirjanik tema poole pöördunud. ASN sai vastuseks, et ajakirjanik ei ole tsiteeritava poole pöördunud ei selle ega 2017. aastal Tartu Ekspressis ilmunud artikli puhul.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Nelli Teataja artikkel ei ole kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Sellisel „olmekonfliktil“ (nagu defineerib ajalehe vastutav väljaandja) puudub põhistatud avalik huviväärtus, eriti selline, mis õigustaks tavainimeste elu ja tegevuse avalikkuse ette toomist viisil, millega kahjustatakse nende renomeed.

Tõsisem probleem kõnealuse kirjutisega on, et mõlemad loos tsiteeritud inimesed kinnitavad, et neid ei ole loo tarvis intervjueeritud. Faktiväited, mida loos esitatakse, ei vasta paljuski tegelikkusele või on olemuselt aegunud (nt Pille Punga nimi), toetudes Tartu Ekspressis 2017. aastal ilmunud artiklile „Parkimisheitlus pööras koolipere võtmeisikud tülli“, mille suhtes asjaosalised väidavad sama: väited ei vasta tõele. Nende asjaolude põhjal tekib tõsine kahtlus, et tegu on väljamõeldisega.

Kirjutise eemaldamine veebist oli ainumõistlik lahendus, samas on paberleht avalikkusele kättesaadav.


Prof. Epp Lauk,
esimees

__________________________
* Seda kirjutist käsitles ASN kaasuses 661. – ASNi märkus.

Jalus Esilehele Tagasi