Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 743
Registr. kuupäev 7.12.20
Kaebuse osapooled Kehra Gümnaasiumi direktor ja õppealajuhataja Delfi Forte kirjutise "Konflikt Kehra gümnaasiumis – vald alustas menetlust, ministeerium jälgib olukorda"(A.Pau, 29.11.20) kohta
Sisu tõendamata väited
ASN lahend 2.6.21 Lahend; valdavalt vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Kehra Gümnaasiumi direktori Kaido Kreintaali ja õppealajuhataja Kaja Sarapuu kaebust Delfi Forte kirjutise „Konflikt Kehra gümnaasiumis – vald alustas menetlust, ministeerium jälgib olukorda“ (Aivar Pau, 29.11.20) kohta.

Kaebuse kohaselt sisaldab artikkel arvamusi ja oletusi, mis on tõendamata ja eksitavad. Samuti pole kaebajad saanud piisavalt võimalust kommentaariks.

Delfi Forte oma seisukohta ASNile ei avaldanud. Avalikest allikatest on kättesaadav Delfi selgitus, mille kohaselt tugineb artikkel toimetuse käsutuses olevatel kirjalikel materjalidel. Delfi pöördus nelja konflikti kaasatud isiku poole kommentaari saamiseks ning kooli juhtkonna seisukohta esindab direktori kommentaar. Delfi hinnangul on artikkel tasakaalustatud ja allikad usaldusväärsed.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Delfi ei ole valdavalt rikkunud head ajakirjandustava. Kooli juhtkond on artiklis sõna saanud. Kõik loos esitatavad väited on allikatega kaetud.

Kirjutise igakülgsuse (EAEK p 1.2) tagamise huvides võinuks olla mõistlik oodata ära vallavalitsuse seisukoht, seda enam, et sedalaadi konfliktid on omavalitsustes sümptomaatilised ning avaliku huvi aspektist olulised. Konfliktilugude kiirustav tegemine ei aita probleemidele lahendust leida.


Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi