Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 742
Registr. kuupäev 1.12.20
Kaebuse osapooled Toomas Lepp ERR-i "Pealtnägija" (14.12.16) kohta.
Sisu Süüdiolevana käsitlemine, kuigi 2020 mõisteti kohtus õigeks.
ASN lahend 30.6.21 Lahend: tauniv. arhiiviloole tuleks lisada teade õigeksmõistva kohtuotsuse kohta

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Toomas Lepa kaebust ERR-i „Pealtnägija“ (Anna Gavronski (Pihl), 14.12.16) kohta.

Kaebuse kohaselt on Lepp loos süüdi mõistetud enne kohtuotsust, mis tegelikult mõistis Lepa õigeks (2020). ERR keeldub aga vabandust palumast ega ole lisanud ka õiendit arhiivis kättesaadava saate(lõigu) juurde.

ERR oma seisukohta ASNile ei avaldanud. ERRi juhatuse liige Urmas Oru selgitas varem Toomas Lepa pöördumisele vastuseks, et saade „Pealtnägija“ on kajastanud teemat kooskõlas hea ajakirjandustavaga ega ole Leppa käsitlenud kuriteos süüdiolevana enne kohtuotsuse jõustumist. Lepa kirjas esitatud saateväljavõtted on teemat avavad selgitused, mis ei kvalifitseeru faktiväideteks. Teave, et Lepp on õigeks mõistetud, on lisatud saadet refereeriva artikli „Pealtnägija: Toomas Lepa firma sai KIK-ist toetusraha küsitaval viisil“ (14.12.2016) juurde ERRi portaalis.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ERR on tegutsenud vastuolus hea ajakirjandustavaga.

Arvestades asjaolusid, vaatleb ASN käesolevat saatelõiku tavapärases korras, kuigi selle avaldamisest on möödunud üle kuue kuu. ASNi hinnangul on saatelõigus Lepp etteruttavalt kuriteos süüdi mõistetud, tuginedes endise kolleegi kahtluste detailsel avaldamisel. Kohtus põhines nendel ütlustel prokuratuuri süüdistus, mis menetluses tõendamist ei leidnud. Valdav osa põhiväiteid Tallinna Televisioonis toimunu kohta on tõendamata. „Teemat avavad selgitused“ on esitatud faktiväidetena. Lisaks on saatelõigus märgatav reporter Anna Gavronski sarkasm ja tõendamata väidete esitamine Lepa tegevuse kohta ETV peadirektorina, s.h väidetav mobiiltelefoni viskamine töötaja pihta.

Teabe lisamine Toomas Lepa õigeksmõistmise kohta „Pealtnägijat“ refereeriva portaaliuudise juurde on kooskõlas ajakirjanduse eetikakoodeksi igakülgsuse nõudega (p 1.2). Samast regulatsioonist juhindudes tuleks samasugune märge lisada ka saatele arhiivis, sest seegi on tagantjärgi avalikkusele kättesaadav.


Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi