Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 730
Registr. kuupäev 6.7.20
Kaebuse osapooled -K- vs Kiili Leht (anonüümne menetlus, mistõttu ei avalikusta ka ilmumisaega)
Sisu surmakuulutuse avaldamine tahtevastaselt
ASN lahend 30.6.21 Lahend: vabastav. Kahetsusväärses juhtumis on tegemist halbade tingimuste kokkulangemisega, milles puudub toimetuse tahtlus.

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas kaebust Kiili Lehe kohta (anonüümne menetlus, mistõttu ASN ei avalikusta ka lehe ilmumisaega).

Kaebuse kohaselt on vallalehes perekonna tahte vastaselt avaldatud pereisa surmakuulutus – perekond saatis toimetusele sellekohase e-kirja.

Kiili Lehe koostamist, trükkimist ja levitamist korraldab Kiili Vallavalitsuse tellimusel OÜ Harjumaa Ühinenud Meedia. ASNile ei avaldanud oma seisukohta ei vallavalitsus ega lehetegija. Kaebuse koosseisus on ASNile kättesaadav perekonna kirjavahetus toimetaja Ülo Russakuga. Viimasest nähtub, et perekonna kiri ei ole toimetuse postkasti laekunud, küll aga oli seal mitu kaastundeavaldust. Hilisemas kirjas küsib toimetaja perekonna esindajalt nõu, kuidas toimetus saaks juhtunu heastada. Sellele kasutada olevas kirjavahetuses selget vastust ei järgne.

ASN asus seisukohale, et tegemist on kurva ja kahetsusväärse vahejuhtumiga, mille puhul toimetuse tegevuses siiski ei ilmne tahtlust ega hoolimatust ning toimetus ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Eesti kultuuris on kauaaegne vaikimisi tava, et üldjuhul surmakuulutusi avaldatakse. Sellest erinevad variandid on perekonna soovil võimalikud, kuid seda soovi tuleks kommunikeerida laiemalt – mitte üksnes toimetusele-väljaandjale, vaid ka lähedastele-sõpradele-kolleegidele-tuttavatele, kes samuti vaikimisi lähtuvad põlisest tavast. Olukorras, kus vastav kiri ei olnud toimetusele kättesaadav, oli toimetuse ainumõeldav käik laekunud kuulutused avaldada.

Kaebuse esitaja on sügavalt nördinud, et toimetus ei saanud tema saadetud sooviavaldust kätte. On küll kahetsusväärne, kuid siiski võimalik, et suurtest e-kirjavõrkude filtritest ei pääse kirjad läbi ja sellest pole aimu ei saatjal ega saajal. Paljudel puhkudel on saadetud kirja teekonna jälgimisel abiks lugemisteate tellimine. Võimalik on suhelda telefonitsi jne.

Kaebuse esitaja ja toimetaja vahelisest kirjavahetusest nähtub, et toimetaja on soovinud juhtunut heastada, aga selget vastust sellele palvele ta ei olegi saanud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi