Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 703
Registr. kuupäev 24.3.19
Kaebuse osapooled O.S. TV3 saate "Kolmeraudne" (saatejuht M.Raud, 21.3.19) kohta
Sisu saatekülalist mõnitav laul
ASN lahend 16.4.19 Lahend: tauniv
Asetamisel ajakirjandusliku formaadi sisse muutub laul ajakirjandusliku materjali osaks. Selles tähenduses riivab saatekülalise au ja väärikust.

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas O.S.-i kaebust TV3 saate „Kolmeraudne“ (saatejuht Mihkel Raud, 21.3.19) kohta. Selle saate algupoolel osales väitluses Varro Vooglaid. Saate lõpetas laul, milles naisräpipunt „Hekdik“ esitas krõbedat teksti muuhulgas Vooglaiu suhtes.

Kaebuse kohaselt mõnitati laulus saatekülalise perekonda. Kaebuse esitaja leiab, et sellistes vestlussaadetes võiks saatekülaliste pere ja eriti lapsed rahule jätta vastavalt heale ajakirjandustavale.

TV 3 ega saate tootja OÜ Ruut ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Ajakirjandusest on teada, et muusikud olid saatesse kutsutud varakult ja eeskätt nende ühiskonnakriitiliste tekstide pärast. Varro Vooglaiu osalemine saates selgus viimasel hetkel (K. Paju „„Kolmeraudse“ produtsent: Varro Vooglaiuga samas saates esinenud räpipundi esitust kasutatakse ära poliitilises sõnasõjas“, Õhtuleht, 25. märts 2019). Viidatud artiklis kinnitab produtsent Olavi Paide, et rünnak Vooglaiu ja tema perekonna vastu ei olnud eesmärgiks – „Hekdiku“ tekstides leiavad käsitlemist lisaks EKRE-le veel mitmed Eesti ühiskonna ja tänase maailma tõsised probleemid, mis tekkinud sõnasõjas ei saanud piisavat tähelepanu. Paide kinnitusel esitas saatejuht Mihkel Raud Varro Vooglaiule saate järel vabanduse, kui too oli väljendanud oma häiritust. „Vooglaid on ka avalikult teatanud, et ei kanna juhtunu pärast viha ega raskeid tundeid,“ sõnas Paide Õhtulehele.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et TV 3 saates on rikutud head ajakirjandustava.

Telesaates kõlavat muusikapala (žanrist olenemata) tuleb käsitleda osana saatest, kus see kuulub ajakirjanduslikku diskursusesse ning loob tähendusi ajakirjanduslikus kontekstis. Laul eraldiseisva formaadina seda rolli ei omanda. Antud juhul lõi Hekdiku esitatud laul saate osana saatekülalise Vooglaiu suhtes negatiivse ja alandava fooni, mis kahtlemata riivab saatekülalise au ja väärikust. Saatekülaline ei saanud laulu suhtes oma positsiooni kaitsta ega vastuväiteid esitada (erinevalt poliitilisest debatist). Sellist riivet ei õigusta miski.

On puhtalt toimetuskorralduslik küsimus, millises ajalises järgnevuses lepiti kokku saates esinejate osavõtt ning kuivõrd koordineeris produktsioonimeeskond omavahel eri saateosade sisu. Tulemust saab hinnata saate lõpliku kuju põhjal. ASN tajub saatetegijate püüdu otsesaates omavahel kontekstiliselt lahutada Vooglaiu intervjuu ja teda nimetav muusikapala, paigutades nad saates teineteisest võimalikult kaugele. Samas tekkinud probleemi hoidnuks ära pigem konkreetse loo asendamine või ärajätmine. Varro Vooglaiule esitatud vabandus väärib tunnustust.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi