Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 70
Registr. kuupäev 9.11.94
Kaebuse osapooled ASN ajalehe Eesti Sõnumid vastu (ES rubriik "Seaduse nimel vabaduses")
Sisu Nime sidumine kuriteoga kohtuotsust ennetavalt
ASN lahend 14.12.94 otsus tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas 14. detsembril 1994 ajalehes Eesti Sõnumid ilmuva rubriigi Seaduse nimel vabaduses vastavust heale ajakirjandustavale. Selles iganädalases rubriigis avaldatakse kuriteos kahtlustatavate või süüdistatavate isikute nimed, nende poolt toimepandud teo lühikirjeldus ja vahi alt vabastamise asjaolud. Avaldatud materjali aluseks on Riigiprokuratuurist saadud andmed. ASN-i tõstatas küsimuse, kas inimese nime sidumist kuriteoga enne, kui see on jõustunud kohtuotsusega tõestatud, võib pidada hea ajakirjandustavaga kooskõlas olevaks.

ES vanemkorrespondendi Tiiu Põllu sõnul pärines taoliste andmete avaldamise idee lugejailt. Ajaleht pidas õigustatuks lugejate soovi saada teavet isikute kohta, kes kuriteos kahtlustatuna või süüdistatuna siiski vabalt ringi liiguvad.

Riigiprokuröri asetäitja Alar Kirs ütleb oma vastulauses ASN-le, et kõnealuses rubriigis "ei ole ühtegi isikut käsitletud kuriteos süüdiolevana, vaid on fikseeritud nende protsessuaalne seisund vabastamise hetkel vastavalt Kriminaalprotsessi koodeksile - süüdistatavana". Ühtlasi lisas ta, et andmed ei kujuta endast saladust.

ASN leidis, et praeguses kriminogeenses situatsioonis on taoliste andmete avalikustamine õigustatud - lugejal on õigus teada, mis toimub. Samas on nimede avalikustamisega enne süüdimõistvat kohtuotsust riivatud inimeste õigust nime kaitsele. Nõukogu arvates ei ole rubriigis järgitud tasakaalustatuse põhimõtet: avaldamisel on lähtutud ainult ühe poole - avalikkuse - huvidest. ASN arvates ei saa rubriiki tema praegusel kujul pidada hea ajakirjandustavaga kooskõlas olevaks.

Jalus Esilehele Tagasi