Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 698
Registr. kuupäev 30.1.19
Kaebuse osapooled Olev Tomson Postimehe kirjutise „Keskerakonda astus mõne kuuga 17 kurjategijat” (M.Laine, 11.1.19) kohta.
Sisu Ebaõige info avaldamine ja parandusest keeldumine
ASN lahend 16.4.19 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Olev Tomsoni kaebust Postimehe kirjutise „Keskerakonda astus mõne kuuga 17 kurjategijat” (Martin Laine, 11.1.19) kohta.

Artiklis on kirjutatud, et Olev Tomson on süüdi mõistetud omastamises ja kehalises väärkohtlemises. Kaebuse kohaselt on need andmed ebaõiged, mille tõendamiseks on kaebusele lisatud dokumendid. Kaebuse esitaja väidab, et avaldatu tugineb karistusregistrile, mille andmed on ebaõiged. Postimees aga keeldus paranduse avaldamisest.

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Varasemalt on ajakirjanik kaebuse esitajale vastanud, et Olev Tomsonil on karistusregistri kohaselt kaks kehtivat kriminaalkaristust ning et „ajakirjandus ei hakka ümber lükkama kohtulikult kinnitatud informatsiooni“.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Väide, sh pealkirjas, et Olev Tomson on kriminaalkorras kahekordselt karistatud, tugineb riikliku karistusregistri andmetele. Jõustunud kohtuotsus on lõplik. ASNil puudub alus ja pädevus kohtuotsuste õiguspärasuse üle arutamiseks ja see pole ka ajakirjanduseetika küsimus. Registrikande vaidlustamiseks on kaebuse esitajal kasutada muid protseduure. Ajakirjandusväljaandele ei saa panna kohustust kummutada riiklikus registris olevaid andmeid. Registri võimaliku vea uudisväärtuse üle langetab toimetus otsuse autonoomselt.

Kirjutises ja fotoallkirjas on lisaks juba esitatud Olev Tomsoni seisukoht, mille kohaselt on ta mõlemal korral „alusetult süüdi mõistetud“.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi