Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 696
Registr. kuupäev 19.1.19
Kaebuse osapooled KT Eesti Päevalehe kirjutise "Eesti Päevalehe lugu pani trollivabriku täistuuridel undama" (T.Jõesaar, 18.1.19) kohta
Sisu valeväide võltskonto kasutamise kohta - kaebuse esitaja on pärisnimega pärisinimene
ASN lahend 6.3.19 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas KT kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Eesti Päevalehe lugu pani trollivabriku täistuuridel undama” (Tuuli Jõesaar, 18.1.19) kohta.

Kaebuse esitaja on nördinud, et libakontode hulka on kirjutises arvatud ka tema Facebook’i konto “Kristjan Valter Thomas”, kuigi ta on päris isik. Kaebuse esitaja kinnitab, et lisatud nimi Valter ei tähenda, et ta pooldaks EKREt või Sinist Äratust ja neid propageeriks. Selle nime abil protesteerib kaebuse esitaja “internetikultuuri vastaste rünnakute vastu”.

Eesti Päevaleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Nagu kaasuses 692, märgib ASN ka siin, et veebiajastul kaasneb sotsiaalmeedia kaudu poliitika mõjutamise vastu suur põhjendatud avalik huvi, eriti kontekstis, kui maailmas on teada juhtumeid, mille puhul selline mõjutamine on olnud tulemuslik. Ka sotsiaalmeedia kasutajad kannavad oma poliitilise tegevuse eest vastutust – nagu poliitikudki. Ajakirjanduseetika koodeksi järgi on poliitikategijate suhtes ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud (p 1.6). Sealjuures kaalub kõrge avalik huvi üles asjaosalistele tekkida võivad kannatused (p 1.5).

Artiklis esitatud informatsioon on ASNi hinnangul põhistatud. Artiklis toodud kuvatõmmis osutab, et “nn Valterite pesakonda” (EPLi sõnastus) administreerib Facebookis EKRE. Kui FB-kasutaja otsustab oma identiteeti täiendada selle tähisega, annab see identiteedile vastava poliitilise mõõtme. Sealjuures on kaebuse esitaja paigutanud nime Valter oma kahe päriseesnime vahele, lisamata perekonnanime. Lisaks on profiilipildiks lisatud üldillustreeriv kujutis, mis on äravahetamiseni sarnane ühe teise Valteri profiilipildiga. Selliselt esitatud kontot on põhjendatult võimalik pidada libakontoks.

Artiklis ei ole konkreetselt kirjutatud kaebuse esitaja poliitilisest mõjutustegevusest. Samas on kaebuse esitaja võtnud kaebuses omaks, et Valter on tema kontonimesse lisatud poliitilistel kaalutlustel (“internetikultuuri vastaste rünnakute” vastu võitlemine on seda). Kaebuse esitaja tegelikku identiteeti ei ole artiklis avaldatud.

Triinu Vernik,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi