Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 692
Registr. kuupäev 17.1.19
Kaebuse osapooled B. Postimehe kirjutise "Trollid manipuleerisid ka päevalehe arvamusrubriigis" (M.Laine, 16.1.19; paberlehes pisut erinev pealkiri) kohta.
Sisu Süüdistuste pälvijate mitte ärakuulamine, foto autorile mitteviitamine
ASN lahend 6.3.19 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas B. kaebust Postimehe kirjutise “Trollid manipuleerisid ka päevalehe arvamusrubriigis” (Martin Laine, 16.1.19; paberlehes pisut erinev pealkiri) kohta.

Kaebuse kohaselt ei ole asjaosalistele antud sõna ning artikkel baseerus vaid kolmandate isikute ja ajakirjaniku spekulatsioonidel. Artikkel on liiga subjektiivne, liiga kallutatud ning rõhub vaid lugeja emotsioonidele. Paberlehes pole õigesti viidatud ühe kasutatud foto autorile.

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Veebiajastul kaasneb sotsiaalmeedia kaudu poliitika mõjutamise vastu suur põhjendatud avalik huvi, eriti kontekstis, kui maailmas on teada juhtumeid, mille puhul selline mõjutamine on olnud tulemuslik. Ka sotsiaalmeedia kasutajad kannavad oma poliitilise tegevuse eest vastutust – nagu poliitikudki. Ajakirjanduseetika koodeksi järgi on poliitikategijate suhtes ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud (p 1.6). Sealjuures kaalub kõrge avalik huvi üles asjaosalistele tekkida võivad kannatused (p 1.5).

Kaebus keskendub asjaolule, et kirjutises kriitikat pälvinud isikuid ei ole koodeksi p 4.2 kohaselt “ära kuulatud”. Et juttu on varjunimede all esinevatest isikutest, ei ole toimetusel võimalik nende identiteeti teada ega seetõttu neid ka kõnetada. Samas on kirjutises saanud sõna “Sinise Äratuse” juhatuse liikmed. Kaebusest ei nähtu, missugune oluline informatsioon on kirjutises jäänud esitamata.

Fotode autorite märkimine on ASNi hinnangul autoriõiguslik vaidlus, mille suhtes puudub tal põhikirjaline pädevus hinnanguid anda.

Triinu Vernik,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi