Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 69
Registr. kuupäev 9.11.94
Kaebuse osapooled ASN ajalehe Molodjož Estonii vastu (A.Ameltšenkov, "Parom Estonija ne dolžen bõl zatonutj", 29.9.94)
Sisu Tugev katteta süüdistus
ASN lahend 14.12.94 otsus tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas 14. detsembril 1994 andmete esitamise laadi ajalehe Molodjozh Estonii artiklis "Parom Estonija ne dolžen bõl zatonutj", mis ilmus 29. septembril. Selles rõhutatakse korduvalt, viitega ekspertide või asjatundjate arvamusele, et reisipraami Estonia hukkumise põhjuseks võis olla meeskonna ebaprofessionaalne tegutsemine. Korduvad viited asjatundjate arvamusele loovad mulje, et tegemist on lõplike faktide esitamisega, mis ei kuulu vaidlustamisele.

Molodjozh Estonii vastulauses öeldakse, et ajaleht pidas vajalikuks tuua esile absoluutselt kõik arvamused ja versioonid, mida pakkusid spetsialistid, kes on töötanud RO-RO tüüpi laevadel. Nende arvamused said loo tuumaks, lisamata toimetuse poolt ühtegi sõna. Toimetus ütleb ka, et laeva meeskonna au ja väärikuse kaitseks on võimalik välja astuda ainult juhul, kui tehakse kindlaks katastroofi tegelikud süüdlased.

Avaliku Sõna Nõukogu arvates on vastutustundetu taolise süüdistuse esitamine meeskonnaliikmetele, kui see millegagi tõendatud ei ole. Tegemist on eriti tugevalt mõjuva avaldusega inimeste vastu, kellest enamik ennast ise enam kaitsta ei saa. Kirjatöös ei ole mainitud mitte ühegi eksperdi või asjatundja nime, kellelt süüdistavad väited pärinevad. ASN leiab, et lugejatega on manipuleeritud, esitades oletusi faktina. Ajaleht on nii tundlikku teemat, kui seda on laevahuku põhjused ja selle ohvrite käitumine enne surma, käsitanud ebaprofessionaalselt ja hoolimatult, mis ei ole kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Jalus Esilehele Tagasi