Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 683
Registr. kuupäev 1.7.18
Kaebuse osapooled Erik Tohvri ERR-i veebikirjutise "Laenutushüvitiste tabelis troonib taas ajaviitekirjanik Erik Tohvri" (K.Koppel, 29.6.18) kohta
Sisu halvustav sildistamine
ASN lahend 6.3.19 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas kirjanik Erik Tohvri kaebust ERR-i veebikirjutise „Laenutushüvitiste tabelis troonib taas ajaviitekirjanik Erik Tohvri” (Karin Koppel, 29.6.18) kohta.

Kaebuse esitaja protesteerib sellise „alusetu ja omavolilise sildistamise vastu” ning tema hinnangul on taoline žanrimääratlus ebaõige.

Eesti Rahvusringhäälingu seisukohta ASNil ei ole.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ERR ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebuse järgi on pealkirjas lisand „ajaviitekirjanik”, kaebuse käitlemise ajal seda enam veebipealkirjas ei olnud: „Laenutushüvitiste tabelis troonib taas Erik Tohvri”. Et kaebusele pole lisatud kirjutise koopiat, ei ole ASNil võimalik kindlaks teha, mis sõnastus käibis kaebuse koostamise hetkel. Lisand „ajaviitekirjanik” esineb uudise põhitekstis.

ASNi hinnangul ei ole tegu halvustava ega sildistava väljendiga, mis võiks tekitada põhjendamatuid kannatusi. Kaebusest ei nähtu, mis tõendaks vastupidist. Pigem on see kirjanduskriitiline kategooria. Kohaldades ajakirjanduseetika koodeksi p 1.6, peaks kirjanik kui avaliku elu tegelane, kes teenib elatist enda isiku või loomingu eksponeerimisega, arvestama, et tema tegevuse üle on ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud.

Triinu Vernik,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi