Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 678
Registr. kuupäev 17.5.18
Kaebuse osapooled Marek Miil EPLi kirjutise "Üliõpilaskorporatsioonid on tobedad" (J.Tiks, 25.3.18) kohta.
Sisu halvustamine
ASN lahend 6.3.19 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Marek Miili kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Üliõpilaskorporatsioonid on tobedad” (Joosep Tiks, 25.3.18) kohta.

Kaebuse kohaselt esitab ajakirjanik mainet kahjustavaid üldistavaid süüdistusi väga suure hulga inimeste ja kümnete organisatsioonide suhtes ning nimetab neid kõiki ühtviisi “tobedaks”. Ajakirjanik ei selgita, millistest konkreetsetest korporatsioonidest on juttu ning millistele faktidele ja allikatele tema väited tuginevad. Tekib kahtlus, kas toimetus on üldse kontrollinud informatsiooni tõesust, allikate usaldusväärsust ning materjalide tõestatavust ja tõenditega tagatavust. See ei võimalda omakorda eristada uudist, arvamust ja oletust.

Eesti Päevaleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanduse eetikakoodeks sätestab, et faktid, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad (p 4.1). Ka arvamus peab põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Meelevaldne faktiväide ei ole käsitletav arvamusena.

Kirjutises on esitatud terve rida väga suure üldistusastmega väiteid, mille puhul ei ole faktid, arvamused ja oletused eristatavad. Need väited on sellisel kujul asjaosalistele solvavad ega ole õigustatud. Kirjutisest ei nähtu ühtegi alust, mis võimaldaks väita, et (kõik) meeskorporandid on “hedonistlikud joodikud” või et (kõik) naiskorporandid on “nunnalikud kudujad”.

Professionaalse ajakirjanduse juurde kuuluv professionaalne toimetamine peaks välistama niisuguste solvavate tekstide ajakirjanduses ilmumise. Meediaorganisatsioonidegi hinnangul peaks toimetamine (ja selle kaudu sündsusetuse väljafiltreerimine) looma usaldust. Informatsiooni tõesuse ja allikate usaldusväärsuse kontrollimine on toimetuse kohustus (p 3.5).Traditsioonilises meedias ilmuvad tekstid saavad niisuguse võimenduse, mida tavapäraselt ei pälvi piiratuma leviga isiklikku laadi postitused blogides ja sotsiaalmeedias. Nii võimenduvad ka artiklis esitatavad ebakohased väärtushinnangud. Selles aspektis kannab toimetus vastutust samaväärselt tekstiautoriga.

Triinu Vernik,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi