Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 671
Registr. kuupäev 15.12.17
Kaebuse osapooled SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) Postimehe kirjutise "Uuring, mis aitab lõpetada rumalusi" (R.Rebane, 11.12.17) kohta.
Sisu valeinfo, eksitamine
ASN lahend 16.3.18 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) kaebust Postimehe kirjutise „Uuring, mis aitab lõpetada rumalusi“ (Raul Rebane, 11.12.17) kohta.

Kaebuse kohaselt on esitatud eksitavat informatsiooni: tõele ei vastavat väited, et „Ukraina Kriisikommunikatsiooni Keskuse teadlased uurisid Venemaa tähtsamate telekanalite PBK, RTRi ja NTV uudiste ja poliitikasaateid…“ ja et „igasugused rahaeraldised Venemaa telekanalitele tuleks võimalikult kiiresti lõpetada“. Kaebuses kinnitatakse, et PBK programmi väljastab Läti ettevõte ning kasusaajaks on Läti kodanik.

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Tegemist on arvamusartikliga, milles arutletakse Venemaal toodetud teleprogrammide mõju kogu Eestis asuvale auditooriumile. Kaebuses esile toodud argument, et programmi ringhäälinguloa valdaja on Läti juriidiline isik, ei kummuta asjaolu, et PBK programm koosneb suures osas Venemaal toodetud Pervõi Kanali saadetest, sh näiteks uudisteprogramm „Vremja“, mis on küll pakendatud erinevalt Venemaal edastatavast (samamoodi on programm erinevalt pakendatud ajavöönditi Venemaal).¹ Pervõi Baltiiski Kanali logo on äravahetamiseni sarnane Venemaa Pervõi Kanali logoga. SIA Baltijas Mediju Alianse lisab programmi mõningaid Balti regioonis toodetud saateid, millest mõned on vaadeldava artikli kohaselt Tallinna linnavalitsuse tellimusel valmivad saated. Seda väidet kaebuses ei vaidlustata.

Detailid, millele kaebus osutab, ei moonuta kirjutise põhisisu ega ole seetõttu käsitletavad eetikarikkumisena.

ASN on varem lahendis 657 märkinud, et meediafirmade omandussuhete läbipaistvus on ajakirjanduse usaldusväärsuse põhialus. See puudutab ka programmi päritolu küsimusi ning avalikkuse kõrgendatud tähelepanu riikliku infojulgeoleku kontekstis PBK suhtes on õigustatud. Vt ka ASNi lahendit 672.

Professor Epp Lauk,
esimees

_______________________
¹ Vt "Ilmar Raag: igasugune raha PBK-le tähendab raha Vene meediaoperatsioonidele", ERR Online, 29.12.17.

Jalus Esilehele Tagasi