Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 638
Registr. kuupäev 10.6.16
Kaebuse osapooled Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Anti Paap Võrumaa Teataja ja Pealinna kirjutise "IRL: politsei väldib Võrus võimul olevate sotside tegevuse uurimist" (28.5.16; identne lugu mõlemas) kohta.
Sisu ühepoolne informatsioon
ASN lahend 19.10.16 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Anti Paap’i kaebust Võrumaa Teataja ja Pealinna kirjutise “IRL: politsei väldib Võrus võimul olevate sotside tegevuse uurimist” (28.5.16; identne lugu mõlemas veebis).

Kaebuse kohaselt on kirjutises avaldatud teadvalt ebaõigeid fakte kaebaja ja tema tegevuse kohta ning enne artikli avaldamist ei ole küsitud kaebaja arvamust. Ebaõiged andmed sisalduvad nii artiklis kui ka selle pealkirjas.

Võrumaa Teataja peatoimetaja Kalev Annom selgitas ASNile, et lugu pärines BNS-ist (millest ka identsus kahes väljaandes). Samas avaldas toimetus mõni tund hiljem veebis ka linnapea vastulause.

Pealinna peatoimetaja Mariliis Arujärv selgitas vastuses ASNi päringule, et lugu ilmus vaid veebis BNS-i uudisena, mis on tehtud IRL-i pressiteate baasil. Toimetuse poole pole Anti Paap ühegi pretensiooniga pöördunud. Pretensioonidega pidanukski pöörduma eelkõige BNS-i ja Võrumaa Teataja poole, sest nende uudismaterjali teised väljaanded lühendatuna avaldasid.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et mõlemad ajalehed on rikkunud head ajakirjandustava.

ASN on varemgi väljendanud seisukohta, et ka teistest väljaannetest pärinevat materjali taasavaldades peab toimetus tagama selle korrektsuse ja kooskõla hea ajakirjandustavaga. Seega asjaolu, et BNS on tootnud ühepoolse uudise ühe asjaosalise pressiteate põhjal, ei õigusta selle avaldamist teist konfliktipoolt ära kuulamata – olgu paberlehes või veebis. Kui kellegi suhtes esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle kohe samas pakkuda kommentaari võimalust (ajakirjanduse eetikakoodeksi p 5.1).

Võrumaa Teataja on küll peatselt pärast algmaterjali avaldamist palunud täpsustavat kommentaari Võru linnapealt, kuid tema ei ole isik, kelle suhtes esitatakse tõsiseid süüdistusi või kes esindaks volikogu revisjonikomisjoni. Lisaks on linnapea antud kommentaar kajastatava konflikti suhtes sisutu ja isiklikult vastusüüdistav.

Pealinn ei ole üldse püüdnud avaldatud materjali omal initsiatiivil ajakirjanduslikult tasakaalustada.

ASN leiab, et BNSi kaudu saadud pressiteate ajakirjanduslikult töötlemata kujul avaldamine – nagu seda on praegu tehtud – rikub ka eetikakoodeksi punkti 1.2, mille kohaselt teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Selle nõude järgmise eest konkreetses väljaandes kannab vastutust ajakirjandusorganisatsioon (toimetus) (p 1.4), kellel tuleb enne avaldamist kontrollida informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust (p 3.5).

Konkreetse faktoloogia osas ASN seisukohta ei esita, sest puuduvad protsessuaalsed vahendid tõe väljaselgitamiseks. Eeskätt on sellises olukorras mõistlik taotleda vastulauset (p 5.2).

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi