Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 633
Registr. kuupäev 27.4.16
Kaebuse osapooled Meditsiinidoktor Maie Jürisson Arteri kirjutise "Meie patsiendid on kõige cool`imad" (fotograaf E.Prozes, 23.4.16) kohta.
Sisu ebadelikaatse foto avaldamine laibast lahkamislaual
ASN lahend 19.10.16 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas meditsiinidoktor Maie Jürissoni kaebust Postimehe lisa Arter kirjutise “Meie patsiendid on kõige cool’imad” (fotograaf Erik Prozes, 23.4.16) kohta.

Kaebuse kohaselt on fotol kujutatud lahkamisprotseduuri, kusjuures on eksponeeritud lahkunu genitaalid ja avatud rindkere. Kaebuse esitaja leiab, et selline naturalistlik surnu kujutamine on ebakohane, lahkunu väärikust riivav ning ebaeetiline. Tema hinnangul on artiklis ära kasutatud lahkunu võimetust lubada või keelduda oma keha eksponeerimisest viisil, nagu ta seda elusana avalikkusele kunagi ei näitaks. Eesti kultuuriruumis ei ole üldiselt normiks genitaalide eksponeerimine laiale avalikkusele, sama kehtib ka lahangu naturalistliku kujutamise kohta. Lahkunud on eelkõige inimesed ja mitte pelgalt fotomaterjal, ja hea tava kohaselt tuleb surnutesse suhtuda lugupidamisega.

Postimees (Arter) ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Kaebuse esitajale on Postimehe peatoimetaja asetäitja Sigrid Kõiv selgitanud eraviisiliselt, et pildi esiplaanil on preparaator, keda pildiallkirjas tsiteeritakse. Lahkamist on kujutatud tagaplaanil ja lahatava nägu on pildil vajatud. Selgituse kohaselt ühiskonnas on palju tegevusalasid, mis ei pruugi pakkuda esteetiliselt meeldivat elamust, kuid vaid sel kaalutlusel ei saa loobuda teema käsitlemisest. Peatoimetaja asetäitja nõustub, et lahkamist saanuks kujutada ka allegoorilisemalt. Samas ei olnud lahatav pildil äratuntav ega moodusta pildi põhimotiivi.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kõnesoleva foto avaldamine on vastuolus hea tavaga.

ASN nõustub kaebuse esitaja seisukohtadega pildi suhtes. Surnul endal ei ole võimalik oma väärikust kaitsta. Niisugune suur naturalistlik foto, avaldatuna värviliselt ja ülisuurelt üle kahe lehekülje, riivab ka lugejate väärikust. Ajakirjanduslikust aspektist puudub igasugune tarvidus sellise ebaesteetiliselt mõjuva foto avaldamiseks. Lahkamisprotseduuri kui “esteetilist elamust mittepakkuva tegevusala” kajastamine mittešokeeriva fotoga ei tähenda “loobumist teema käsitlemisest”.

ASN nõustub peatoimetaja asetäitja sedastusega, et lahkamist saanuks kujutada ka allegoorilisemalt, et “tutvustada ühte rasket ja ehk alahinnatudki ametit” (S. Kõiv), arvestades, et toimetusel ei olnud eesmärki kedagi solvata ega alandada. Selles kontekstis on kiiduväärt, et see pilt ei ole enam kättesaadav kõnealuse materjali veebiversioonis.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi