Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 631
Registr. kuupäev 6.4.16
Kaebuse osapooled Allan Gubinski Eesti Ekspressi kirjutise "Toiduohutuse professor: lapsi taimetoidule panna on kuritegelik!" (K.Vainküla, 6.4.16) kohta.
Sisu Ebakorrektne allikaviide
ASN lahend 19.10.16 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Allan Gubinski kaebust Eesti Ekspressi kirjutise “Toiduohutuse professor: lapsi taimetoidule panna on kuritegelik!” (Kirsti Vainküla, 6.4.16) kohta.

Kaebuses tõstatatakse küsimus, kuidas saab omistada tiitlit toiduohutuse professor inimesele, kelle ametinimetus on veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduteaduse ja -hügieeni osakonna juhataja. Kaebus vihjab põgusalt artiklis avaldatud seisukohtade erinevusele veganite seisukohtadest.

Eesti Ekspress ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Ajalehe tituleering artikli põhiallikale Mati Roastole ei ole eksitav. Nii maaülikooli kodulehe kui ka teadusinfosüsteemi (www.etis.ee) järgi on kaebuse menetlemise hetkel Mati Roasto ametinimetus toiduhügieeni professor (alates 1.9.2013). Osakonna juhataja on üldjuhul akadeemilises struktuuris täidetav administratiivne lisaülesanne.

Artikli pealkirjas on toodud ametinimetusena toiduohutuse professor, avalõigus pikemalt toiduhügieeni ja -ohutuse professor. ASNil puudub informatsioon, kas ametinimetus on aja jooksul muutunud. Sellegipoolest on ASNi hinnangul ajakirjanduslik lihtsustus käesoleval juhul lubatav – toiduhügieen hõlmab ka toiduohutust ning allikana kasutatud professor on ETISe andmetel avaldanud muu hulgas teadustöid toiduohutuse teemal.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi