Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 624
Registr. kuupäev 28.1.16
Kaebuse osapooled Tiit Kukk Postimees online'i kirjutise "Elmar Vaher: me teame mis Kölnis juhtus" (13.1.16) kohta.
Sisu väärtõlge
ASN lahend 14.3.16 Lahend: valdavalt vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tiit Kuke kaebust Postimees online'i kirjutise “Elmar Vaher: me teame mis Kölnis juhtus” (13.1.16) kohta.

Kaebuse kohaselt on artiklis taharrush gamea (grupiviisiline ahistamine) tõlgitud toimetuse märkuses “ilusaks ahistamiseks”. Kirjavahetuses Postimehe toimetusega vastas loo autor/toimetaja Liis Velsker, et selle tõlke andis neile politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo, ning rohkem kaebuse esitaja pöördumistele ei reageerinud. Kaebuse esitaja esitab sellist tõlget ebaeetiliseks ning leiab, et “Postimees peaks vabandama kuritegelikku käitumist ilustava propaganda kriitikameeleta avaldamise eest”.

Postimehe ajakirjanik Liis Velsker selgitas Avaliku Sõna Nõukogule, et toimetus otsustas kõnealuse toortõlke loost eemaldada, et see lugejates rohkem segadust ei külvaks. Ajakirjanik lisab oma vastusele selgituse politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo strateegilise kommunikatsiooni spetsialistilt Kaja Tamperelt. ASN avaldab selle siinkohal selguse huvides täismahus:

«Taharrush jinsi» – seksuaalne ahistamine. Materjali ei ole palju leida, kuid on Egiptusele keskendunud raamat*, kus on antud fenomeni osas välja toodud probleemi olemus. Fenomen kerkis Egiptuse mõistes avalikkuse ette 2000-ndate aastate keskel. Egiptuses peetakse noorte meeste massidesse kogunemist naistele ohtlikuks. Viidatakse ka asjaolude kokkulangemisele, et sellised kogunemiseks toimuvad peamiselt suurte avalike ürituste ja usupühade ajal. Meeste poolt võidakse kasutada naiste tähelepanu saamiseks kutset «Ya Labwa» («lits»). «Mängu» eesmärgiks on ühtede osalejate poolt naisterahva ahistamine (võimalusel vägistamine) ja määratud osalejate poolt naise kaitsmine. Naise ahistaja väljakutseks on naiseni jõudmine – teised ahistajad on sama eesmärgiga ning on takistuseks. Suure hulga osalejate puhul võib see olla väga keeruline saavutada (see kirjeldus on antud praeguse Kölni juhtumi kirjeldamiseks). Raamatus ei ole nii detailselt tegevust ja rollijaotust kirjeldatud, kuid lõpptulemus oli sama, kusjuures Egiptuse näite puhul ei ole oluline, kas tegu oli uskmatu või moslemist naisega, peaasi, et naine oli ilma abikaasata. Saksamaa pani nähtuse nimeks «taharrush gamea» – otsetõlge «ilus ahistamine».

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et head ajakirjandustava ei ole vaadeldaval juhul rikutud – eksitavaks osutunud toortõlge on veebiartiklis pärast kaebuse esitaja pöördumist asendatud selgitusega.

Probleemi näeb ASN ajakirjaniku/toimetuse reaktsioonis lugeja kriitikale. Kriitilisele ja/või ärritunud tagasisidele tuleks vastata rahuliku ja argumenteeritud dialoogiga.

Eetikakoodeks ütleb, et ajakirjanduse üks peamine kohustus on ühiskonnas kriitiliselt jälgida võimu esindajate tegevust (p 1.2). Sellest tulenevalt on ajakirjanduse roll saadavat infot tõlgendada, sest muu hulgas loob ajakirjandus keelekasutuslikku tava ja tähenduste süsteemi laiemalt. Konkreetsel juhul olnuks asjakohane tõlgendada lugeja pöördumist ettepanekuna parandada viga, mis võis lugejaid eksitada. Selle asemel on ajakirjanik kiretult edastanud politsei tõlgenduse.

Enesekaitseline käitumine ei ole üha süveneva ühisloome kontekstis efektiivne ega loo ajakirjandusorganisatsioonile usaldust. Erinevate seotud ja huvitatud gruppide tagasisidet on mõistlik heatahtlikult kuulata ning analüütiliselt kohaldada. Ka ajakirjanduse eetikakoodeksi üheks kandvaks põhimõtteks on ärakuulamine (p 4.2) kui meetod võimalikult igakülgse (p 1.2) informatsiooni hankimiseks.

Prof. Epp Lauk,
esimees

_______________
* El Feki, Shereen (2013). Sex and the Citadel: Intimate Life in a Changing Arab World. New York: Pantheon.

Jalus Esilehele Tagasi