Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 609
Registr. kuupäev 5.8.15
Kaebuse osapooled N.S. Kuku raadio saate "Muuli ja Samost" (5.7.15) kohta.
Sisu Vale- ja sallimatusest kantud väited motokogukonna ühissõidu kohta Vaosse
ASN lahend 14.10.15 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas N.S.-i kaebust Kuku raadio saate “Muuli ja Samost” (5.7.15) kohta. Vaadeldavas saatelõigus oli teemaks motokogukonna ühissõit Vaosse.

Kaebusele allakirjutanu hinnangul esitavad Kalle Muuli ja Anvar Samost saates väärväiteid, põhjendamatuid süüdistusi ja meelevaldseid spekulatsioone ning kasutavad ebasobivaid väljendeid (“lollid”, “idioodid” jm) ja vihakõnet Vao ühissõidus osalenute aadressil, mis on laiendatav tervele Eesti motokogukonnale.

Väljaütlemised, nagu oleks Vao ühissõit seotud FSB-ga või mõne muu riigi luureteenistusega (s.h nende poolt algatatud) või nagu mõned selles osalenud inimesed oleksid saanud instruktsioone või vahendeid võõrriigi luureteenistustelt, on kaebuse esitaja sõnul saatejuhtide-poolne pahatahtlik laim. Saatejuhid tõmbavad meelevaldse paralleeli Eesti apoliitilise motokogukonna ning Vene režiimimeelse ja poliitilise motorühmituse “Ööhundid” vahele. Kaebuse esitaja kinnitusel Eesti motokogukond tegelikkuses taunib Venemaa motorühmituse “Ööhundid” tegevust.

Kuku raadio ega saatejuhid ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kuku raadio saatelõigus on rikutud head ajakirjandustava.

Žanriliselt on saade arvamus. Saatejuhtidel on õigus olla toimunu suhtes kriitiline. Arvamus peab aga lähtuma tõestatavast ja tõenditega tagatud faktilisest informatsioonist. Selge allikaviite puudumise tõttu jätab väide, et motokogukonna ühissõit Vaosse oli FSB mahitatud, mulje spekulatsioonist. Arvamus, mis tugineb põhistamata seisukohale, risustab debativälja. Professionaalne meedia peaks toetama arutelusid, kus seoste loomisel jälgitakse tõesuse kriteeriume eriti hoolikalt.

Arvamusavaldus ei tohi olla solvav ega sildistav. Ka kriitiline arvamus, eriti professionaalses kanalis, ei tohi olla solvav. Tõese, ausa ja igakülgse informatsiooni edastamiseks ei ole see vajalik.

Prof. Epp Lauk,
esimees


Jalus Esilehele Tagasi