Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 60
Registr. kuupäev 22.9.94
Kaebuse osapooled ASN seisukoht Tallinna Kesklinna politsei taotluse suhtes avaldada infoallikas (ETA ajakirjaniku Feliks Kaasiku koostatud uudis Tõnismäe monumendi nimeplaatide kõrvaldamise kohta, 31.8.94)
Sisu Infoallika saladuse kaitse
ASN lahend 22.9.94: ajakirjanik jälgis head ajakirjandustava mitte avaldada oma infoallikat

Avaliku Sõna Nõukogu peab õigeks allikakaitset

Tallinn, 22. september 1994. Avaliku Sõna Nõukogu (ASN) arutas oma koosolekul vahejuhtumit Tallinna Kesklinna politsei ja ETA ajakirjaniku Feliks Kaasiku vahel 6. septembril 1994. Politsei nõudis ajakirjanikult andmeid informatsiooniallika kohta.

31. augustil väljastas ETA uudise, millest nähtus, et Feliks Kaasikul on andmeid Tõnismäe monumendi nimeplaatide kõrvaldajate ja asukoha kohta. Politsei tahtis teada inimeste nimesid, kellelt ajakirjanik sai andmed. Feliks Kaasik keeldus, sest ajakirjanduse maailmapraktika kohaselt ajakirjanik oma infoallikaid reeglina ei avalikusta. Politsei ähvardas ajakirjanikku kuni kolm päeva kinni pidada, kui too infoallikat ei avalikusta.

ASN leiab, et Feliks Kaasik käitus eetiliselt õigesti ja Eesti ajakirjanike seas aktsepteeritud rahvusvahelise ajakirjanduspraktika kohaselt (vt näit Inglise Pressikaebuste Komisjoni Code of Practice, punkt 16 või Norra ajakirjanduseetika koodeksi punkt 3.1). Allikakaitset on tunnustanud ka Eesti Riigikogu Ringhäälinguseaduses (§7). Selle paragrahvi kohaselt on ainult kohtul õigus nõuda infoallika avaldamist.

ASN peab politsei käitumist lubamatuks, sest Põhiseaduse §20 järgi on igaühel õigus isikupuutumatusele

Jalus Esilehele Tagasi